Ministr Havlíček se stále zdráhá chtít po Penamu vrátit dotace

Kauzu ohledně neoprávněně žádané dotace jsme tu již rozebírali v listopadu a prosinci minulého roku. Nejprve se proti oprávněnosti nároku žádat stomilionovou dotaci na výrobní linku postavila Evropská komise, která odstartovala sérii vyšetřování jak na úrovni EU, tak i v rámci České republiky.

Evropská komise povolala k posouzení nároku firmy Penam na dotaci i externí experty, kteří podezření Evropské komise po detailním prošetření potvrdili. Důkazy expertů ani závěr vyšetřování EU však ministrovi Karlu Havlíčkovi nestačily k tomu, aby splnil svůj původní slib, že bude proplacení dotace požadovat po tom, kdo ji čerpal, což je nepopiratelně společnost Penam. Neoprávněné čerpání dotace pro něj ještě údajně nebylo prokázáno.

 V reakci na tuto médii často diskutovanou kauzu se se svou výpovědí přihlásili i dva svědci, kteří oba shodně vypověděli, že inovativní linka není ani trochu inovativní. První svědek je přímo zevnitř a není jím nikdo jiný než bývalý provozní ředitel firmy penam, pan Michal Miksche, který potvrdil podezření, že výrobní linka je pouhou kopií výrobní linky, kterou koncern již několi let používá v Liekenu. K odhalení přispěl i fakt, že dokumentace byla okopírována i s původními chybami. Mikchsche zároveň vyvrátil, že by se jednalo jen o pouhé nedorozumnění.

Druhým svědkem, který se na policii přihlásil, je Vladimír Hora, jehož společnost Futurpol, je dlouholetým dodavatelem nových technologií společnosti Penam. Během účasti na výběrovém řízení firmy Penam na již zmíněnou výrobní linku měl možnost se dostat k detailnímu popisu zakázky a také potvrdil tvrzení EU i bývalého provozního ředitele Michala Mikscheho, že linka nebyla inovací a tudíž byl nárok na dotaci neoprávněný.

Ministr Havlíček však přesto s pozastavením vyplácení dotací Penamu váhá, a tak plynou peníze z ministerstva do Penamu dál. To vše i přesto, že ministerstvo má v rukou dokument, který samo vydalo a mohlo by tedy na základě podezření z nesrovnalostí, které by mohly mít finanční dopad, vyplácení dotace pozastavit. Minimálně do doby, než by ministr Havlíček získal důkazy, které by považoval za dostatečně průkazné nebo než by o celé situaci rozhodly české soudy.

Autor: redakce

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info