Vojenské lesy rozjíždí přírodě blízké hospodaření

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král s děkanem Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Róbertem Marušákem podepsali memorandum, které ve vojenských lesích odstartovalo hospodaření přírodě bližším způsobem. Ve vhodných lokalitách bude státní podnik  s metodickou podporou fakulty rozvíjet hospodaření s využitím principů výběrného hospodářského způsobu.

Dohoda počítá se založením minimálně tří demonstračních objektů pro tento způsob hospodaření, vše však nasvědčuje, že jich bude víc. Státní podnik aktuálně vytipoval tři lokality v CHKO Brdy, dvě na Drahanské vrchovině a další vybírá v šumavských lesích ve své správě. Každý z demonstračních objektů bude mít rozlohu mezi 30 až 50 hektary.

„Jde o specifický způsob hospodaření s maximální podporou přirozených přírodních procesů, kdy vznikají prostorově, výškově i věkově diferencované lesní porosty a cílem jsou víceetážové porosty zcela odlišného charakteru od porostů známých z klasického hospodářství věkových tříd. Pro tento způsob hospodaření je nutná vhodná lokalita, ideálně v horských oblastech s vysokým úhrnem srážek,“ vysvětlil ředitel VLS Petr Král.

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) ČZU bude projektu ve vojenských lesích poskytovat odborné a vědecké zázemí. „Projektu Vojenských lesů budeme poskytovat metodickou podporu při managementu těchto lesních ekosystémů tak, aby v nich byly v maximální míře využity přírodní procesy a zároveň i nadále zachována produkční funkce hospodářských lesů,“ doplnil děkan FLD ČZU Róbert Marušák.Přírodě blízké hospodaření v lesích je hojně využíváno v Rakousku, bohaté zkušenosti s ním mají také Saské státní lesy v oblastech na německé straně Krušných hor. Právě Saské státní lesy jsou vedle FLD ČZU dalším metodickým partnerem tohoto projektu.

„Výsledkem zahájení provozu demonstračních objektů je snaha ukázat si, že lze i na větších plochách hospodařit jiným než holosečným hospodářským způsobem. Přírodě blízké způsoby hospodaření, mezi kterými je výběrný způsob pomyslnou „třešničkou na dortu“, pak chceme aplikovat na mnohem rozsáhlejších plochách,“ dodal vedoucí lesní výroby VLS Pavel Češka.

V bývalém vojenském újezdu Brdy jsou vytipovány tři objekty – u lesní správy Obecnice se jedná o lokalitu „Na stohu“, u lesní správy Mirošov o dvě lokality, v nejzápadnější části lesní správy u obce Víska a lokalita jižně od obce Dobřív. Na Drahanské vrchovině jsou vybrány dvě lokality na lesní správě Žárovice – lokalita „Mokř“ převážně severně od lesní školky Osina nad rybníky Příhon a Prokop a Vícovská hora. Na šumavské divizi Horní Planá se jako vhodné jeví lesy v lokalitě Tyrolka ve vojenském újezdu Boletice.

Podle TZ VLS

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info