Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. získal certifikaci "HR Excellence in Research"

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. obdržel od Evropské komise prestižní ocenění "HR Award - Excelence lidských zdrojů ve výzkumu". Připojil se tak k řadě výzkumných institucí, které touto certifikací deklarují vysokou kvalitu péče o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

Cílem tohoto evropského ocenění je zvyšovat kvalitu péče o lidské zdroje ve vědeckém prostředí, využívat moderních praktik HR a dodržovat moderní principy v rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu. Jeho udělení představuje pro výzkumné instituce zvýšení prestiže, větší atraktivitu pro výzkumné pracovníky, podporu na poli mezinárodního výzkumu i větší šanci na úspěch v grantových soutěžích. V současné době je držiteli tohoto ocenění 652 organizací na světě, z toho 56 institucí v České republice. 

"Věřím, že ocenění a s ním související interní změny zvýší atraktivitu naší instituce pro mladé pracovníky a pomohou nám udržet špičkové vědce. Pro náš rozvoj považuji přítomnost kreativních, výkonných a všestranných vědeckých pracovníků schopných spolupráce napříč jejich profesním zaměřením za jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu," komentuje udělení ocenění RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Udělení předcházela dvouletá příprava, jejímž cílem bylo vytvoření akčního plánu vedoucího ke sladění stávající praxe s požadavky Evropské charty a Kodexu. V následující dvouleté etapě bude VÚRV, v.v.i. pokračovat v implementaci potřebných postupů a opatření.

Instituce, která chce ocenění HR Award získat, se musí přihlásit k principům zakotveným v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“. Tento soubor obecných zásad a požadavků upřesňuje odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatele vedoucí k úspěšnému vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Jejich implementací instituce deklaruje zajištění péče o zaměstnance, rozvoj profesního a karierního růstu, transparentní prostředí při náboru pracovníků a zlepšení podmínek pro mezinárodní výzkumnou spolupráci a práci zahraničních výzkumných pracovníků.

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby

VÚRV, v. v. i. je největším pracovištěm aplikovaného výzkumu v České republice, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Kromě hlavního pracoviště v Praze-Ruzyni má výzkumné a pokusné stanice i další pracoviště po celé ČR, včetně vlastní vinice na Karlštejně. Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin či rostlinolékařství se výzkum zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření, rozvoj rostlinných biotechnologií a molekulární biologie, oblasti kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti produkce a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů.

 

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info