Sečteno: ornitologové napočítali v jižních Čechách rovnou stovku orlů mořských

Koncem ledna proběhlo v Jihočeském kraji tradiční zimní sčítání orlů mořských. Sčítalo se na 24 rybnících v okolí Českých Budějovic, jednom místě na Strakonicku a v celé chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Ornitologové zaznamenali 81 nedospělých a 19 dospělých orlů.

„Ornitologové viděli při jihočeském zimním sčítání rovnou stovku orlů mořských. Na Třeboňsku počty odpovídají našim odhadům z předchozích let – bývá tu v zimě kolem padesáti nedospělých ptáků a 15-20 párů dospělých, kteří se zdržují v okolí hnízd,“ popisuje Jiří Neudert z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Orel mořský byl na konci 19. století považován za škodnou zvěř a lidé jej v Evropě téměř vyhubili, poslední hnízdiště v Čechách zanikla zhruba před 150 lety. Zbytek populace zůstal zachován pouze v severských zemích. Na Třeboňsku pak zimovalo jen menší množství ptáků ze severských populací, například v okolí rybníka Velký Tisý a na Chlumské rybniční soustavě.

„Od 70. let minulého století začala většina evropských zemí orly mořské účinně chránit. Jejich počty postupně rostly a orli se začali postupně vracet do původních hnízdišť. Pro ilustraci – první zimní sčítání na Třeboňsku se konalo v roce 1979, kolegové tu tehdy zaznamenali pouhých třináct ptáků. První orli zahnízdili na Třeboňsku po dlouhé přestávce až v roce 1985,“ vysvětluje Jiří Neudert.

Orel mořský zimuje nejčastěji u nezamrzlých vodních ploch. Živí se hlavně rybami a vodními ptáky. Podstatnou část potravy v tomto období tvoří i mršiny. Orel proto v přírodě plní významnou sanitární funkci. Při dobré potravní nabídce (například mršina velkého savce či hromadný úhyn ryb) se u takového zdroje může shromáždit i několik desítek exemplářů [1].

Orel mořský je jedním z předmětů ochrany ptačí oblasti Třeboňsko, která má u nás pro tento druh klíčový význam jako hnízdiště i zimoviště.

Navzdory tomu, že počty hnízdících orlů se v posledních desetiletích zvýšily, patří stále mezi kriticky ohrožené druhy. Bohužel i dnes jsou orli mořští člověkem pronásledováni. Výjimkou není ani používání otrávených návnad, jeden z takových případů se v posledních letech odehrál například na Strakonicku [2].

FOTOGRAFIE ke stažení: www.uschovna.cz/zasilka/VJ365GGLMX6W88UM-J2H

Autor: Jiří Neudert

 

Poznámky:

[1] https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/429/075127.pdf?seek=1638430049

[2] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rozsudek-otrava-ptaku-orel-morsky-strakonice-rybnikar-ptaci-tyrani-zvirat_2107050500_vtk

https://www.denik.cz/krimi/soud-potvrdil-travici-trest-za-otraveni-orlu-morskych-a-krkavcu-na-strakonicku-2.html

 

Kontakt:

Jiří Neudert, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Třeboňsko: 606 036 214, jiri.neudert @nature.cz

Karolína Šůlová,Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 724 102 406, karolina.sulova@nature.cz

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

 

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info