Prosba lesníkům: nebuďme lhostejní k osudu Ukrajinců, často našich spolupracovníků v lese

Černý čtvrtek, tak se možná bude nazývat den 24. 2, kdy se Ukrajina a s ní celý svět probudil do válečného konfliktu. Ruský prezident Vladimir Putin započal se slovy: „Rozhodli jsme se spustit zvláštní vojenskou operaci zaměřenou na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ invazi na území Ukrajiny a varoval Ukrajince, aby nekladly odpor. Ve světle našich dějin nám tato agrese nemůže být lhostejná. Ukrajina je autonomní stát a její hranice byly ratifikovány mezinárodními dohodami. A především nám nesmí být lhostejný osud lidí na Ukrajině.

Ukrajinci tvoří největší národnostní skupinu na území České republiky a jsou to právě Ukrajinci, kteří pomáhají české ekonomice růst. Stavebnictví, služby, zemědělství – obory, které by se bez pracovníků z Ukrajiny jen těžko mohly obejít.

Lesnictví k těmto oborům patří dlouhá léta. V lesích chybí jak kvalifikovaní dělníci na těžbu a odvoz dřeva, tak především nekvalifikovaní pracovníci pro pomocné a pěstební práce, jako je úklid klestu a následné zalesňování. Ukrajinští pracovníci pomáhají českému lesnictví s bojem s bezprecedentní kůrovcovou kalamitou a řešením jejich následků.

Lze očekávat, že vypuknutí konfliktu s sebou přinese migrační vlnu lidí prchajících z válečných zón. Prosíme proto jednotlivce i firmy o nabídky možné pomoci a především nabídky ubytování na e-mail:ukrajina@lesprace.cz. Následně se Lesnická práce bude snažit propojit poskytovatele pomoci s příjemci. Nabídky lze směrovat také přímo na e-mail zřízený Vládou ČR: ubytovaniukrajina@suz.cz

Při návštěvnosti serveru Silvarium.cz věříme, že se prosba dostane k jednotlivcům a především firmám lesnicko-dřevařského sektoru, jež by měli zájem pomoci a že tato pomoc tak může být efektivní. red.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info