Veterinární výjimky pro zvířata, která doprovázejí občany EU při jejich návratu z Ruska

Státní veterinární správa (SVS) nastavuje podmínky pro vstup psů, koček a fretek, která doprovázejí občany EU, kteří se vracejí z důvodů války na Ukrajině na území České republiky z Ruské federace. Při vstupu uvedených zvířat z Ruska na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, očkování proti vzteklině či harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem.

Pro zvířata bude po vstupu do ČR platit desetidenní karanténa. Do 72 hodin po vstupu by měl zvíře klinicky vyšetřit soukromý veterinární lékař, aby se vyloučilo, že má zvíře vzteklinu. Pokud zvíře při příchodu do ČR nebude označeno mikročipem, označí jej český soukromý veterinární lékař při první návštěvě mikročipem a vystaví majiteli doklad o provedeném vyšetření. Mezi pátým a desátým dnem karantény bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete se zaměřením především na vzteklinu.

Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky infekčního onemocnění, nejpozději desátý den karantény bude naočkováno proti vzteklině a bude mu vystaven očkovací průkaz nebo petpas. V případě, že zvíře během karantény poraní člověka, nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, bude mít jeho majitel povinnost neprodleně kontaktovat soukromého veterinárního lékaře a zajistit vyšetření zvířete. Pokud jde o ostatní zvířata v zájmovém chovu, nebude vstup s nimi do ČR nijak omezován.

Nastavení vstupních podmínek pro občany EU, kteří opouští Rusko je de facto totožné jako v případě zvířat přicházejících z Ukrajiny s uprchlíky. Platí, že nákazová situace, pokud jde o vzteklinu, je v obou zemích velmi podobná.

„Za nastavením uvedených pravidel je rovněž snaha SVS vyjít vstříc i občanům Evropské unie včetně těch českých, kteří se vracejí z Ruské federace zpět do EU, a jsou doprovázeni svými zvířaty. Většinou se bude jednat o zvířata původem z EU, která budou mít EU pas, nicméně pokud by EU pas zvířata neměla (např. z důvodu, že jsou původem z Ruska) nebo nesplňovala jiné standardní podmínky pro vstup, bude umožněna i v tomto případě výjimka,“ uvedl Petr Šatrán, ředitel veterinární sekce SVS.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info