Program Dům přírody: za 10 let dva miliony návštěvníků

Devět návštěvnických a deset menších informačních středisek v chráněných územích, která jsou součástí programu Dům přírody [1], navštívily za deset let téměř dva miliony návštěvníků. Poutavou formou se tu dozvídají zajímavosti o tuzemské přírodě a o tom, co dělat, aby zůstala zachována do budoucna. Navzdory covidovým omezením tu vloni proběhlo pro návštěvníky 1370 akcí.

„Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Doplňujeme tak mezery, které má státní ochrana přírody ve vztahu k návštěvníkům. Domy přírody jim především ukazují, že o přírodu je třeba pečovat a v neposlední řadě také poskytují základní zázemí. Mnohdy využívají stávající objekty, které by jinak chátraly – třeba ve Žďárských vrších se využil a zrekonstruoval památkově chráněný statek,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Domy přírody nejsou jen expozice, ale také ekovýchovné programy, přednášky, výlety, výstavy, projekce a tvůrčí dílny - a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Přispívají k rozvoji šetrného turismu v chráněných územích po celé ČR. Vznikají ve spolupráci s místními partnery, ochrana přírody tak pomáhá posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí.

Na začlenění do sítě Domů přírody je třeba splnit náročná kritéria. Aby byla práce s návštěvníky systematická a navazovala na další aktivity v území, připravují se nyní pro chráněné krajinné oblasti koncepce práce s návštěvnickou veřejností. Výstavba se podporuje z evropských zdrojů, provoz pak zhruba 20 % z národních dotačních programů. Zbytek si musí provozovatelé – obecně prospěšné společnosti, obce, Lesy ČR či jiné organizace – zajistit z jiných zdrojů (vstupné, placené programy, prodej regionálních produktů atd.).

„Domy přírody samozřejmě musí zapadat do nějaké širší představy, jak s návštěvníky či školami pracovat. Domy přírody jsou důležité nejen pro návštěvníky, ale oživují mnohdy téměř zapomenutá místa a jsou i zdrojem pracovních příležitostí. Například vloni poskytly 183 takzvaných green jobs, část byli brigádníci vypomáhající střediskům převážně v letních měsících,“ vysvětluje Lenka Šoltysová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nyní je v provozu 9 návštěvnických a 10 informačních středisek v 15 chráněných krajinných oblastech a 1 národní přírodní rezervaci. V roce 2021 investoři zahájili stavební práce na 3 dalších domech přírody - Domu přírody Českého krasu v Koněprusích, Domu přírody Brd v lokalitě Tři trubky a Domu přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou, pokračují také práce na Domu přírody Hodonínské Doubravy.  

Poznámky:

[1]https://www.dumprirody.cz/

 

Kontakt:

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724 102 406, e-mail: karolina.sulova@nature.cz,

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz. 

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info