Úprava testování zásilek osiv rostlin při dovozu ze třetích zemí

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření vzorkování a testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů. Cílem je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli tak způsobit snížení výnosu a kvality sklizně z porostů založených z infikovaného osiva.

Úprava se týká testování zásilek osiv původem ze třetích zemí, podrobených dovozní rostlinolékařské kontrole, prováděné ÚKZÚZ v místech vstupu zásilek do Evropské unie na území ČR.   V případě odběru vzorku při dovozní rostlinolékařské kontrole bude zásilka propuštěna do navrhovaného celního režimu až po provedených rozborech s negativním výsledkem. Po dobu testování bude dotčená zásilka umístěna v prostoru vstupního místa nebo v celním skladu, popř. v místě určení.   

Testování je zaměřeno na odhalení případné přítomnosti karanténních patogenů a škůdců regulovaných na území Evropské unie, a nekaranténních patogenů a škůdců regulovaných na území Evropské unie pouze na rozmnožovacím materiálu rostlin.   Rozsah vzorkování a testování osiv je pro dotčené rody a druhy rostlin stanoven dle míry rizika zavlečení příslušných patogenů a škůdců osivem, zejména s přihlédnutím k místu původu partií, a je spolu s dalšími podrobnostmi uveden na webu v části Dovoz a vývoz rostlin. Smyslem změny je zvýšit pravděpodobnost záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit a zároveň poskytnout dovozcům potřebné informace o rozsahu povinného vzorkování a testování.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info