Třicetiletá: největší soustava chráněných území na světě má výročí. Chrání i naši přírodu

Největší soustava chráněných území na světě už třicet let chrání rozmanitost evropské přírody. Třicítku oslaví 21. května, na který připadá Evropský den soustavy Natura 2000. Česká republika se k jejímu vytváření na svém území připojila vstupem do Evropské unie. U nás nyní do soustavy Natura 2000 patří 1112 evropsky významných lokalit a 41 ptačích oblastí, které dohromady pokrývají 14 % plochy státu. Mnohdy se ale překrývají s naším národním systémem ochrany přírody a krajiny, se kterým tvoří jednu soustavu chráněných území.

Soustava Natura 2000 chrání ty druhy rostlin, živočichů či stanovišť, které patří z pohledu celé Evropy k těm nejohroženějším či nejvzácnějším. Mnohá z těchto území potřebují pravidelnou péči. Tu mimo jiné zajišťuje osmiletý projekt Jedna příroda, na kterém se podílí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí i různé výzkumné instituce [1]. Díky projektu se kosí a spásají louky, obnovují tůně a mokřady, budují oplocenky pro vysazované stromy přirozené dřevinné skladby či vyřezávají nálety. Například vloni se podařilo zajistit více než tisícovku podobných opatření v 84 evropsky chráněných územích.

A jak to u nás s Naturou po 18 letech vypadá? Evropsky významné druhy a přírodní stanoviště jsou pravidelně v šestiletých cyklech (zatím v letech 2007, 2013, 2019) hodnoceny na celém našem území. Jako zdroje dat slouží vrstva mapování biotopů a výstupy monitoringu a mapování druhů.

 „Díky opakovanému hodnocení můžeme popisovat i trendy. Celkově se stav druhů a stanovišť mírně zlepšuje, podíl příznivě hodnocených roste, podíl nepříznivých a méně příznivých klesá. Počet druhů dokonce roste, nové jsou na našem území stále nacházeny. Příčinou změn hodnocení jsou však nejen skutečné změny stavu, ale i metodické a datové vlivy. Cílem směrnice je dosáhnout v budoucnu příznivého stavu u většiny druhů a stanovišť, cesta je tedy ještě dlouhá a cíl nejistý,“ vysvětluje Karel Chobot z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel odboru monitoringu biodiverzity.

„Že se chrání horské lesy, stepi či pestré louky očekává asi každý. Při bližším pohledu na seznam evropsky významných lokalit ale mnohé překvapí, že chrání například i desítky kostelů, hradů a zámků, škol i štol [2]. Slouží totiž jako zimoviště netopýrů nebo místo, kde tyto druhy vytvářejí početné letní kolonie. Přítomnost netopýrů nebo vyhlášení územní ochrany objektu neznamená, že se už nebude moci dál využívat – stačí zachovat vhodné podmínky pro jejich život. Natura 2000 totiž s člověkem jako partnerem počítá – mnoho cenných lokalit vzniklo právě díky tomu, že krajinu dlouhodobě přetvářel a obhospodařoval,“ vysvětluje Linda Zachystalová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Třicítku Natura 2000 oslavila pod záštitou francouzského předsednictví Rady EU letos v únoru konferencí ve Štrasburku, které se jako česká zástupkyně účastnila Eva Volfová s dalšími kolegy z Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny. Na krátké video o důležitosti soustavy Natura 2000, jejích úspěších i plánech do budoucna se můžete podívat YouTube kanálu projektu Jedna příroda.

Poznámky:

[1] Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) a Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa

[2] Například hrady Křivoklát a Točník, zámek v Luhačovicích či Doksech nebo třeba základní škola v Jílovém u Děčína.

Kontakt:

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz,

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info