Pro turisty bezpečné ponechávání dřeva v lese po kalamitě je možné

Způsob, jak zajistit bezpečnost turistů a zároveň ponechat stromy odumřelé po napadení kůrovcem v lese, prověřily v přírodní rezervaci Oheb v CHKO Železné hory Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Lesy České republiky, s. p.. Podél turistické stezky na hranicích rezervace byla ponechána zhruba pět metrů vysoká torza stromů.

 „Původně se měl úplně skácet les v pásu širokém na výšku stromů podél turistické cesty v délce osm set metrů, aby nehrozilo, že uschlé stromy spadnou na stezku. Naší podmínkou ale bylo, že tu zůstanou stát alespoň několik  metrů vysoká torza – pro přírodu to bude šetrnější než pokácení celých stromů a zároveň to bude bezpečné,“  vysvětluje Aleš Kopecký z AOPK ČR.

Obsluha harvestoru zajistila práce na jedničku. Část dřeva smrku byla po těžbách odvezena, ale podstatná část zůstane v rezervaci k zetlení. Podařilo se bez poškození zachovat mladé buky a jedle, jejichž výsadbu před 15 lety financovala AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory.

„Bezpečnost turistů je na prvním místě. Proto jsme museli souše podél značených cest vytěžit, a to s ohledem na přírodu a zachování přirozeně se obnovujících dřevin i vysázených stromků,“ uvedl Karel Fišer, ředitel oblastního ředitelství Lesů ČR pro východní Čechy.

Stojící vysoké „pařezy“, ležící odumřelé dřevo i stojící kůrovcové souše zajistí vlhkost a stín. Ty pomohou v růstu nové generaci lesa, která zde již mezi suchými smrky vzniká. Torza stromů a smrkové souše budou chránit přirozené listnaté lesy v rezervaci před nárazovým větrem. Odumřelé dřevo je pak také substrátem pro růst vzácných druhů hub či vývoj hmyzu.

„Ze studií rezervací zde v CHKO víme, že se v nich vyskytuje 300 až 400 druhů hub, z nichž obvykle polovina vyžaduje ke svému vývoji odumřelé dřevo, kterého je v běžných hospodářských lesích málo. Proto mají tyto druhy šanci přežít hlavně v rezervacích,“ dodává Kopecký.

Návštěvníky rezervace prosíme, aby se drželi pouze značených turistických cest, které jsou nyní bezpečné.

Kontakt:

Aleš Kopecký, AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, zástupce vedoucího oddělení Správa CHKO Železné hory, tel. 728 024 285; e-mail: ales.kopecky@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724 102 407, e-mail: karolina.sulova@nature.cz

Eva Jouklová - tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info