Asociace žádá, aby se systémově řešily případy vyšší moci

V připomínkovém řízení je aktuálně návrh Nařízení vlády, o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními (ANC oblasti). ASZ ČR v rámci zaslaných připomínek k tomuto materiálu požádala ministra Nekulu, aby bylo do legislativy týkající se ANC oblastí zapracováno systémové řešení případů, kdy zemědělec nezaviněně z důvodu vyšší moci není schopen splnit intenzitu chovu hospodářských zvířat.

Objevují se případy, kdy například z důvodu přírodní katastrofy, nákazy, nařízených veterinárních opatření apod. zemědělec není reálně schopen intenzitu splnit, ta třeba i jen velmi těsně klesne pod minimální limit a zemědělec tím pádem přijde o část nebo celou dotaci na ANC oblasti. Pro zemědělce v těchto oblastech je přitom tato kompenzace v ročním rozpočtu velmi významnou položkou, obzvlášť v době, kdy velmi prudce stoupají náklady a řada farem, často právě ve znevýhodněných oblastech řeší, zda bude schopna dále pokračovat v provozu. Tyto případy tak často znamenají skutečně existenční ohrožení farmy.

Věříme, že Ministerstvo zemědělství má zájem tyto zbytečné případy, které následně musí projednávat individuálně úředníci SZIF, systémově eliminovat. Pomohlo by to jak samotným zemědělcům, kteří by se tak nemuseli zbytečně strachovat, že jim v případě nezaviněné události klesne intenzita pod limit, tak úředníkům, kteří by nemuseli tyto případy individuálně řešit.

Ing. Veronika Jenikovská, tajemnice ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info