Ptačí chřipka je v Evropě na podzim na vzestupu

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s migrací volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy drůbeže a v zajetí chovaných ptáků. Během listopadu se nejvíce ohnisek ptačí chřipky objevilo v Maďarsku, Francii a v Itálii. V sousedním Německu se nákaza vyskytla v 8 případech. Jediným efektivním nástrojem, který brání přenosu ptačí chřipky do chovů, je důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti.

Z informací z poslední doby je zřejmé, že již nastalo období zvýšené cirkulace viru ptačí chřipky zejména na území západní a severozápadní Evropy. Nově se nákaza dostala také do střední Evropy. Za dosavadní průběh listopadu SVS eviduje v Evropě celkem 106 ohnisek v chovech drůbeže, v říjnu jich bylo 72 a v září 45, z uvedených čísel je tak patrný vzestup případů ptačí chřipky. V období 1. – 28. 11. se nejvíce ohnisek objevilo v Maďarsku – 42 (v říjnu zde nebylo žádné), následuje Francie – 27 a Itálie – 18. Celkově bylo v dosavadním průběhu roku v chovech drůbeže potvrzeno přes 2 000 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky, především subtypu H5N1, ale také H5N2 a H5N8. U volně žijících ptáků bylo potvrzeno téměř 3 000 pozitivních případů a u ptáků chovaných v zajetí bylo potvrzeno již 201 ohnisek.

Chovatelé by měli nákaze věnovat zvýšenou pozornost a dbát na důslednou biologickou bezpečnost, zejména zabránit kontaktu chované drůbeže s volně žijícími vodními ptáky. „Nejdůležitější je především zamezit kontaktu volně žijících vodních ptáků s drůbeží, s krmivem a napájením. Zasíťované výběhy a krmení pod přístřeškem jsou efektivní prevencí před zavlečením nákazy,“ uvedl ředitel sekce veterinární SVS Petr Šatrán.

Pro včasné rozpoznání nákazy je nezbytné sledovat zdravotní stav chované drůbeže a vše podezřelé jako jsou úhyny, snížení příjmu potravy či pokles snášky neprodleně nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

V letošním roce bylo na území České republiky postupně vyhlášeno 10 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. První dvě letošní ohniska byla potvrzena 3. ledna v malochovech drůbeže v Bojanovicích na Znojemsku a v Blažimi na Lounsku. Postupně přibylo 8 dalších ohnisek v chovech. Nacházela se jak v neevidovaných malochovech, tak v komerčních velkochovech. Poslední ohnisko v obci Plánice v okrese Klatovy v Plzeňském kraji bylo potvrzeno 14. dubna. Česká republika je od května 2022, kdy oficiálně získala od Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) status země prosté, bez výskytu této nákazy.

 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info