Asociace se shodla s Agrární komorou na tématech podporujících snižování byrokracie

Předseda Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR) Jaroslav Šebek jednal minulý týden s prezidentem Agrární komory (AK ČR) Janem Doležalem. Představitelé obou organizací se prostřednictvím společných témat snaží postupně rozvíjet smysluplnou spolupráci tam, kde to je možné a dávat relevantní podněty ze zemědělské praxe pro státní správu.

V posledních týdnech jste mohli například zaznamenat společné dopisy týkající se eroze či problematiky moření osiva. Mezi dalšími diskutovanými tématy z uplynulé schůzky bylo snižování byrokratické zátěže zemědělců, s níž se potýkají členové obou organizací, a to jak u nové Společné zemědělské polity (SZP), tak i v rámci národních předpisů.

Konkrétně šlo o podobný pohled na povinnou elektronickou evidenci hnojení, auditování příjmů aktivního zemědělce či způsoby plnění neprodukčních ploch v rámci ekoschémat. Předseda ASZ ČR také otevřel téma novelizace zákona o myslivosti a hledání systémových cest, jak zajistit snížení škod zvěří, které neustále rostou a dosahují miliardových částek na soukromém i státním lesním a zemědělském majetku. Oba zástupci zemědělských nevládek hodlají ve vzájemných kontaktech a případné spolupráci aktivně pokračovat.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info