Vlk z Polska se opět pohybuje na Vysočině

Praha, 28. března 2023

Vlk, kterého výzkumníci polské organizace SAVE – Wildlife Conservation Fund vloni na jaře v Polsku odchytili a opatřili telemetrickým obojkem, se opět pohybuje v oblasti Českomoravské vrchoviny. Vyplývá to z výsledků telemetrického sledování i pozorování v terénu. Na Vysočině se objevil v posledních měsících již podruhé.

„To, že se tento vlk přesunuje na tak velké vzdálenosti – v posledních měsících se přesunul dvakrát od Králického Sněžníku na Vysočinu – dokládá, že pravděpodobně hledá družku a nové teritorium. Na Vysočině má k dispozici dostatek vhodné potravy, kterou jsou především srnci, jeleni či prasata divoká,“ vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Během skoro čtyř měsíců pohybu telemetricky sledovaného vlka původem z Polska jsme s našimi dobrovolníky a spolupracovníky ověřovali desítky míst jeho častějšího zdržování a našli zbytky po konzumaci zhruba desítky srnců. Vlk se pohyboval na území šesti krajů včetně okraje Prahy a poznal tak značnou část naší krajiny. Přestože se pohyboval i v poměrně obydlených místech, jeho pozorování lidmi byla vzácná, přemisťoval se především v noci a lovil nejdostupnější divoce žijící kopytníky,“ uvedl Miroslav Kutal, akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně a vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA, který se věnuje sledování interakcí mezi lidmi a vlky v rámci nového multidisciplinárního projektu LIFE WILD WOLF [1].

„Nemáme hlášeny žádné škody na hospodářských zvířatech, přesto ale chovatelům doporučujeme, aby svá stáda preventivně zabezpečili. Na to poskytuje stát dotace, nově je možné žádat o náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření v důsledku opakovaného výskytu vlka.Ta představuje částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na jinou organizaci pastvy - tedy například plat pro pastevce, údržbu oplocení, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy. Chovatelé mají také nárok na kompenzaci škod v případě vlčího útoku. Víme, že přítomnost vlků znamená pro chovatele komplikace, právě proto jim stát poskytuje podporu  [2], Pokud informaci o výskytu vlků dostaneme včas, můžeme chovatele v dané oblasti oslovit a navrhnout vhodná preventivní opatření“   vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci putují na velké vzdálenosti a dokážou uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového. Naše kulturní krajina je hustě protkaná zástavbou a sítí silnic, které představují obtížně překonatelné bariéry. Přes dálnici D1 byly ve spolupráci AOPK ČR a Ředitelství silnic a dálnic vybudovány čtyři ekodukty, které živočichům slouží k překonání těchto bariér. Okolí některých ekoduktů však postihla kůrovcová kalamita a stromy jsou vykácené. To  využívání ekoduktů velkými savci dočasně komplikuje.

V oblasti Českomoravské vrchoviny se vlci objevují od roku 2016, jde však pouze o jednotlivá migrující zvířata. Více pozorování bylo hlášeno jižně od Telče  v roce 2019, ani zde se však vlci trvale neusídlili.      

Poznámky:

[1] Více informací o projektu LIFE WILD WOLF na https://mendelu.cz/rovnovahu-mezi-vlky-a-lidmi-v-kulturni-evropske-krajine-hleda-projekt-life-wild-wolf/

[2] Informace o možnostech dotací na zabezpečení hospodářských zvířat najdete zde:

AOPK OPŽP ZMV - 2. výzva SC 1.6 - Dotace - AOPK ČR (nature.cz)

41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci – Operační program Životní prostředí (opzp.cz)

Informace o možnostech financování nákladů na jinou organizaci pastvy najdete zde: https://www.navratvlku.cz/prevence-ujma/

Kontakt:

Václav Hlaváč, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, tel: 602 205 590, e-mail: vaclav.hlavac@nature.cz

Miroslav Kutal, akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně a vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA, tel. 728 832 889, e-mail: miroslav.kutal@mendelu.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, 724 102 406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info