Změny ve vedení elektronické evidence hnojení po novele zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

Novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, která nabyla platnosti 1.11.2023, došlo k úpravě povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího zasílání do Jednotného úložiště evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).

S účinností od 1.1. 2024 mají povinnost vést evidenci hnojení v elektronické podobě pouze zemědělci s výměrou evidovanou v evidenci půdy větší než 200 ha. Tuto evidenci budou pak zasílat do JUDEH do konce února následujícího roku, tj. do 28.2.2025. Na zemědělce s evidovanou výměrou méně než 200 ha se příští rok povinnost elektronického vedení evidence hnojení nevztahuje.

Dále novela stanovuje, že od 1.1.2025 se povinnost vedení elektronické evidence rozšiřuje na skupinu zemědělců s výměrou evidovanou v evidenci půdy nad 100 ha. Tato skupina tedy evidenci za rok 2025 bude odevzdávat do konce února roku 2026.

A poslední skupinou, která se do sytému elektronického vedení evidence hnojení a výnosů má v budoucnu zapojit je skupina zemědělců s výměrou evidovanou v evidenci půdy nad 20 ha, na něž se povinnost elektronického vedení bude vztahovat od 1.1.2026. Tito zemědělci pak budou odevzdávat Evidenci hnojení do konce února 2027.

Novelou zákona o hnojivech tedy došlo k úpravě, na základě níž zemědělci elektronicky vedenou evidenci hnojení  za rok 2023, nemusejí do JUDEH za rok 2023 zasílat. JUDEH však bude i nadále v provozu, proto do něj lze elektronicky vedenou evidenci hnojení za rok 2023 zasílat. Jedná se o cenná statistická data, proto ústav uvítá, pokud se zemědělci rozhodnou evidenci hnojení za rok 2023 do JUDEH zaslat.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info