Svoboda slova a svoboda podnikání jdou ruku v ruce

Zemědělství neexistuje ve vakuu. Je propojeno s politickou a kulturní situací, v níž se nachází celá společnost. Historie dostatečně prokázala, že bez demokratického systému trpí i činnost sedláků. V důsledku je pak ohrožena i samotná krajina a půda, jak ukázaly dějiny minulého století, kdy byla krajina zbavována pestrosti, a naopak agresivně přeměňována přehnanými melioracemi, likvidací remízků a celkově zatěžována chemikáliemi a necitlivou správou. Svoboda v zemědělství nevzniká sama od sebe, ale vyžaduje neustálou péči o demokratické principy.

Také z toho důvodu vznikla v nedávné době dohoda mezi Asociací soukromého zemědělství (ASZ ČR) a českým centrem PEN klubu. Spolupráce mezi sedláky a spisovateli může na první pohled vypadat překvapivě, ale z dlouhodobého pohledu a s přihlédnutím k širším systémovým aspektům se jedná o potřebnou a nadějnou kooperaci. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR, k tomu poznamenal: Myslím, že jako svobodní sedláci dokážeme nejen pomoc brát, ale také ji v mnoha směrech kolem sebe dávat a jsem si jist, že podpora prestižní mezinárodní spisovatelské organizaci, jejímž hlavním mottem všude po světě je svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný člověk, je tím správným krokem, který může naše stavovská organizace udělat.“ Dohoda o podpoře českého PEN klubu byla podepsána během letošního podzimu a je prozatím naplánována na dva roky. Za PEN klub dohodu podepsal současný předseda Ondřej Vaculík. ASZ ČR počítá s účastí na událostech českého PEN klubu, který bude v roce 2025 slavit sto let od svého vzniku. V roce 1925 totiž založil české centrum spisovatel Karel Čapek.

Mezinárodní PEN klub je významnou institucí s dlouholetou tradicí, jejímž podstatným principem je právě kultivování společnosti a udržování svobody slova a projevu. České centrum je součástí samostatných společenství, kterých je po celém světě přibližně 150, a to ve více než sto státech. Tyto organizace sdružují literáty, tedy spisovatele, dramatiky, básníky i novináře, a PEN klub tak podporuje autory a výrazné osobnosti, které dokáží oslovovat široké publikum a ovlivňovat veřejné mínění. Podporovat jednotlivce, kteří zastávají svobodu před autoritářskými tendencemi, považuje ASZ ČR za důležitou součást své činnosti. Ze svobodné společnosti a demokratického systému totiž v důsledku těží i samotní sedláci.

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že umělecká díla mohou veřejnosti přiblížit životy sedláků mnohdy lépe a živěji, než by to dokázal sebelepší politický krok. O brutálních činech minulého režimu, které byly namířeny také proti selskému stavu, například sugestivně vypráví knihy Zdivočelá země a Aukce Jiřího Stránského, podle nichž následně vznikl také populární seriál režírovaný Hynkem Bočanem. Není vždy snadné zprostředkovat náročné zkušenosti a komplikovanou historii, která dodnes ovlivňuje stav českého zemědělství. Umělecká díla ale mohou tyto skutečnosti přiblížit a usnadnit tak následnou debatu o současných tématech. Jiří Stránský byl navíc řadu let právě předsedou českého PEN klubu.

ASZ ČR si váží možnosti spolupráce s tak významnou kulturní institucí. Uvědomuje si totiž, že každý sektor – a to i ten zemědělský – má svůj širší kontext a že nic nelze řešit bez zájmu o celkové fungování společnosti. V rámci svých možností tak chce ASZ ČR přispívat ke kultivaci svobodné debaty a demokratické kultury. Ačkoli totiž spisovatelé a zemědělci pracují jinými prostředky a mnohdy v jiných sociálních světech, stavovská etika obou profesí stojí a padá s mírou svobody, kterou společnost nabízí.

Mgr. Lukáš Senft, mediální oddělení ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info