ASZ ČR se ke čtvrteční demonstraci rozhodně nepřipojí

Asociace soukromého zemědělství ČR se ke čtvrtečním protestům svolaným Agrární komorou a Zemědělským svazem nepřipojí. Zřejmých důvodů je celá řada. Některé návrhy zveřejněné organizátory protestu jsou v zásadním rozporu s našimi dlouhodobými požadavky a nejsou motivovány snahou podpořit evropské zemědělce, ale změnit stávající dotační systém v České republice zpět ve prospěch větších subjektů a zakonzervovat staré pořádky, kterými je české zemědělství prorostlé. Naopak je potřeba zodpovědně pracovat na potřebných změnách, které budou ku prospěchu celého sektoru, z nichž je řada již obsažená v současném vládním prohlášení a které také dlouhodobě navrhuje ASZ ČR (např. Desatero kroků k efektivnější zemědělské politice, Sedm námětů pro ministra zemědělství k rozdělování podpor do zemědělství a další). Rozumíme však tomu, že někteří naši členové vyjedou se svými stroji upozornit například na téma přílišné byrokracie a přeregulovanosti Společné zemědělské politiky (SZP), ale kupříkladu také podpořit zastropování plateb největším holdingům. Je nepochybné, že v posledních letech se podmínky kladené na zemědělce a jejich administrativní náročnost staly nezvladatelnými, a to ať už tyto přímo vyplývají z nastavení SZP, nebo i z její následné konkrétní aplikace v České republice.

Zemědělství je svazováno stále větší byrokracií, Asociace přitom neustále upozorňuje na to, že některé požadavky jsou skutečně až nesmyslné a je potřeba především nechat zemědělce rozhodovat samostatně na svém poli. Proto jsme také velmi často iniciátorem konkrétních změn v administrativě, která je nyní opravdu hlavní brzdou celého sektoru a zemědělcům neoddiskutovatelně škodí. Mnoho nových povinností vyplynulo také z Green Dealu, nicméně požadavek na jeho kompletní zrušení je zcela nereálná věc, která by se dotkla i dalších odvětví, například průmyslu a dopravy. Přizpůsobení se klimatickým změnám je však navíc pro zemědělce stále více důležité, zemědělská politika jim jej ale musí co nejjednodušeji umožnit, nabídnout a podpořit je v této snaze, ne jim plošně nařizovat detailní a stále složitější podmínky jejich hospodaření.

Agrární komora a Zemědělský svaz do témat zítřejších protestů navíc přidávají také další a další požadavky, které znamenají ale pouze opětovné přilití peněz do celého systému bez ohledu na jeho skutečné dopady a přínosy, jako je například nezdaňování všech dotací či sociální podpory, ale to pouze pro zaměstnance a nikoliv už pro OSVČ či spolupracující osoby apod. Asociace však za zásadní problém nepovažuje jen nedostatek financí, ale zejména nesprávné a neefektivní nastavení toků veřejných peněz, které z velké části nekončí u skutečných lokálně ukotvených malých a středních zemědělců, jak je smyslem Společné zemědělské politiky, ale naopak u velkých podnikatelů, čímž je jen dále, mimo jiné, výrazně posilován i současný neblahý trend skupování zemědělských podniků. Jedna věc je tedy vyjádřit nesouhlas se skutečně byrokratickou zemědělskou politikou – tam je shoda všech zemědělců. Protest je ale z velké části motivován národní snahou opět změnit stávající dotační systém zpět ve prospěch velkých a největších hráčů. ASZ ČR odmítá další požadavky na přilití veřejných peněz do sektoru bez toho, aby byla provedena strukturální změna v nastavení zemědělských dotací, a to zejména formou směřování podpory pro lokálně ukotvené farmy a zemědělské podniky a zastropováním přímých plateb na rozumné úrovni tak, jak je to běžné ve většině členských zemí EU. Z tohoto důvodu se k akci oficiálně nepřipojujeme a apelujeme v této věci na ministra zemědělství, aby plnil vládní program, který právě námi navrhované změny obsahuje.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR Ing. Jan Štefl, místopředseda ASZ ČR Jan Staněk, místopředseda ASZ ČR Kontakt: Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR tel.: 604 849 294, e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Počet členů Asociace soukromého zemědělství ČR činí 7 500 sdružených v současné době v 40 regionálních a 9 členských organizacích plošně po celém území země. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP.

Více informací na www.asz.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info