Souhrn událostí uplynulých dní – 10. – 12.5. 2024

Drůbežářská unie: Až 80 pct drůbežího masa prodají řetězce za podnákladové ceny

Zhruba 80 procent drůbežího masa prodávají obchodní řetězce podle Gabriely Dlouhé z Českomoravské drůbežářské unie (ČMDU) v akcích za podnákladové ceny, přičemž jeho spotřeba roste. Z údajů českého statického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že ceny jatečných kuřat meziročně klesly, byly nižší o 7,7 procenta.

Omezit zemědělské dotace bude možné i za špatné pracovní podmínky

Ke stávajícím podmínkám, za kterých je možné dosáhnout na zemědělské dotace, se přidá další. Od příštího roku přibude také sociální podmíněnost. Tedy to, že firmy musí mít jistou úroveň zacházení se zaměstnanci z hlediska bezpečnosti práce, ale také sociálního dialogu, tedy například uzavřených smluv s odbory.

Co pomůže českému zemědělství? Když naváže na evropské strategie

Česká agrární politika neexistuje ve vakuu. Je součástí nejenom souboru právních předpisů Společné zemědělské politiky, ale také společného evropského trhu. Zemědělská sféra v Evropské unii stojí především na malých farmách a rodinných statcích.

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci byl loni minimální, meziročně klesl

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročních kontrol cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 102 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů.

Úplné texty zpráv a další události včerejšího dne naleznete zde.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info