Mimořádná opatření proti šíření verticiliového vadnutí chmele v ČR

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydal nařízení určené profesionálním pěstitelům chmele, za účelem ochrany produkce chmele na území České republiky.

Na základě výsledku monitoringu verticiliového vadnutí chmele (Verticillium nonalfalfae) v chmelařských oblastech ČR v roce 2023, nařídil ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření všem pěstitelům, kteří pěstují chmel za účelem produkce chmele nebo rozmnožovací materiál chmele. 

Pěstitelé jsou povinni oznámit ÚKZÚZ datum každého převzetí chmelové sadby původem z ostatních členských států Evropské unie a adresu místa, kde se tato sadba po převzetí nachází.  

ÚKZÚZ zajistí testování domácí a zahraniční sadby chmele na přítomnost původce verticiliového vadnutí a provede vyhodnocení výsledků laboratorních analýz. Pokud bude zjištěno riziko zavlékání patogenu sadbou chmele ze zahraničí, ÚKZÚZ přijme odpovídající opatření.

Ivana Kršková,

tisková mluvčí,

737 267 642

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info