Loni dosáhly Lesy České republiky výborného hospodářského výsledku, a to i přesto, že se těžilo podstatně méně

Hospodářský výsledek Lesů České republiky za rok 2023 dosáhl 3,84 miliardy korun, a to i přes výrazný meziroční pokles těžeb. Podnik obnovil 17 tisíc hektarů porostů, desítky lesních cest a nádrží, větrolamů, studánek i odpočívadel.  Náklady ve výši 3.91 miliard korun představovala pěstební činnost, která je už více zaměřená na péči a výchovu mladých lesních porostů.

S návratem k běžnému hospodaření se loni snížil objem vytěženého dříví na úroveň před kalamitou. Lesy ČR zpracovaly téměř 7,8 milionů metrů krychlových dříví, z toho 1,6 milionů metrů krychlových kůrovcového. „Logicky tak meziročně klesly tržby a výzvou bylo udržet podnik v dobré ekonomické kondici. To se jednoznačně podařilo,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Hospodářský výsledek za rok 2023 je tak výrazně lepší než v předchozích kalamitních letech. „Do státního rozpočtu jsme odvedli tři a půl miliardy korun a vytvořili finanční rezervy, zejména na pěstební činnost v celkové výši 3.99 miliard korun. Zkušenost z nedávné minulosti jasně ukazuje, jak je to i v našem oboru důležité,“ pokračoval Šafařík.

Náklady podniku loni činily 13,7 miliard korun, přičemž největší položkou byly pěstební práce, což je u lesnického podniku logické. Jde o obnovu a ochranu lesa, péči o lesní kultury, prořezávky a tak dále. Lesy ČR loni vysadily bezmála 69 milionů sazenic a obnovily 17 176 hektarů, přičemž na 33,3 procentech této plochy se přirozeně ujala semena a plody ze stojících stromů. Aby byly výsledky obnovy lesa opravdu zřejmé a vypěstovaly se zdravé a druhově pestré porosty, vyžadovalo to opatření v oblasti myslivosti. „Po detailní analýze stavu spravovaných lesů jsme v roce 2023 převzali čtvrtinu výměry našich honiteb do vlastní režie s cílem snížit počty přemnožené zvěře, zejména spárkaté. Tím klesnou i naše náklady spojené s ochranou lesa. Pozitivní výsledky vidíme už nyní, ale zcela zřejmé budou do tří let,“ uvedl Šafařík.

Podnik pokračoval také v programu Vracíme vodu lesu. Loni dokončil za 300 milionů korun 185 projektů a touto sérií opatření přispívá ve všech regionech ke zmírňování sucha coby důsledku klimatické změny. Za miliardu korun se také opravily lesní cesty a obdobnou částku připravují Lesy ČR i letos.

V roce 2023 Lesy ČR vytvořily Fond společenské odpovědnosti, z něhož financovaly 35 miliony korun veřejně prospěšné projekty, například obnovené či nové větrolamy nebo lesní nádrže.

Podnik je dlouhodobě největším tuzemským zaměstnavatelem v lesním hospodářství. Loni spravovalo 3808 zaměstnanců 1,2 miliony hektarů státních lesů a téměř 39 tisíc kilometrů drobných vodních toků i stovky malých nádrží.

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info