Další teplárny vymění uhlí za ekologické zdroje energie, pomůže jim 20 miliard korun z Modernizačního fondu

Odklon české energetiky od uhlí pokračuje. Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) oznámil v Teplárně České Budějovice další masivní investice na dekarbonizaci teplárenství. Dvacet miliard korun z programu HEAT Modernizačního fondu podpoří teplárny, které přejdou z uhlí na ekologičtější zdroje. Právě českobudějovická teplárna je příkladem úspěšného žadatele v předchozí výzvě HEAT a díky tomu se odstřihla od uhlí.

Pokračuje tak modernizace, která má zajistit ekologicky udržitelné dálkové vytápění domácností za dostupné ceny. „Je to další krok v investicích do našeho teplárenství, které je zásadní složkou státní energetické infrastruktury. Modernizace a dekarbonizace tepláren je jednou z hlavních oblastí podpory Modernizačního fondu. Celkem už bylo zaalokováno projektů za téměř 70 miliard korun, schváleno jich je 35 ve výši přes 46 miliard korun. Jsou to obrovsky náročné a drahé projekty a já jsem velmi rád, že přibývá tepláren, ve kterých se již nespaluje uhlí,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Dosud jsme v programu HEAT, který je určen na dekarbonizaci teplárenství, vyhlásili čtyři dotační výzvy, v nichž se nám sešlo na šest desítek kvalitních projektů. Požadavky na dotace ale dvojnásobně převýšily vymezenou alokaci, proto jsme podpořili také projekty, které původně spadly do zásobníku projektů,“ popisuje velký zájem energetiků ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že je tu i nadále velký potenciál realizace dalších potřebných investic na snižování emisí tepláren. Proto je v Modernizačním fondu připraveno na investice do této oblasti dalších 20 miliard korun.

Díky aktuálně vyhlášené výzvě i všem předchozím bude snazší do roku 2030 dokončit přechod teplárenství od uhlí k jiným zdrojům. „Nově je podpora cílena zejména na nejmodernější technologie, jako jsou například tepelná čerpadla nebo využití geotermální energie,“ uvádí ministr životního prostředí Hladík, který novou výzvu oznámil v českobudějovické teplárně. Ta je jedním z výrobců elektřiny a tepla, kteří k přechodu z uhlí na bezemisní a obnovitelné zdroje přistoupili. Tato městská společnost zásobuje krajskou metropoli, mezi odběratele patří průmyslové společnosti, různé instituce, školy, kulturní a zdravotnická zařízení i domácnosti. „V Budějovicích vyměnili starý kotel na uhlí za nový, který spaluje biomasu, konkrétně štěpku. Ve výsledku to znamená, že do ovzduší meziročně vypustí méně emisí včetně CO2 a významně sníží spotřebu neobnovitelných zdrojů. Přispěla k tomu i více než třistamilionová dotace z programu HEAT Modernizačního fondu,“ uvedl ministr při návštěvě na jihu Čech.

V teplárně demontovali granulační uhelný kotel a vystavěli nový na biomasu. Součástí projektu je i navazující infrastruktura a vybudování příjmu a skladu nového paliva.

„Modernizaci zdrojů jsme systematicky zahájili v roce 2017. Vloni byl zprovozněn tepelný napáječ z nedaleké elektrárny Temelín a společně se zmíněnou výměnou kotle tak ušetříme přibližně dvě třetiny spalovaného uhlí. Posledním krokem realizace naší Strategie pro zelené město bude výstavba zařízení na energetické využívání odpadu ZEVO Vráto, které chceme s podporou SFŽP dokončit v roce 2028, tedy před zahájením zákazu skládkování a oficiálními evropskými termíny pro dekarbonizaci,“ uvádí Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice, a. s.

Modernizací prošly i jiné teplárny, nyní mají možnost získat podporu z Modernizačního fondu další z nich. V aktuálně vyhlášené výzvě je připraveno dvacet miliard korun. Žádosti bude možné podávat od 15. července do 29. listopadu 2024.

„Dotace je určená na přechod z uhlí a uhelných derivátů na biomasu a jiné obnovitelné zdroje, včetně tepelných čerpadel nebo využití geotermální energie. Podporován je stále ale i přechod na zemní plyn s účinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla Jsou to podlimitní i nadlimitní projekty. Vždy se musí jednat o soustavu zásobování tepelnou energií, žadatelé musejí být vlastníky zdroje tepelné energie či soustavy. Podporu budeme poskytovat v rozmezí 30 až 65 % z celkových způsobilých výdajů projektů,“ doplňuje ministr Hladík.

Dokumenty k výzvě HEAT č. 1/2024

Veronika Krejčí & Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 835 nebo 267 122 058

e-mail: tiskove@mzp.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info