Greenpeace žaluje ministerstvo pro povolení kácet staré stromy v Krušných horách

Organizace Greenpeace podala správní žalobu na ministerstvo životního prostředí kvůli povolení kácet staré stromy v Krušných horách. Státní podnik Lesy České republiky (LČR) bude moci podle Greenpeace na základě rozhodnutí ministerstva pokácet přibližně 1800 buků a dubů starších 130 let v oblasti, kde má vzniknout Chráněná krajinná oblast Krušné hory. Greenpeace s tím nesouhlasí. Greenpeace to dnes uvedla v tiskové zprávě. Vyjádření Lesů ČR a ministerstva životního prostředí ČTK zjišťuje. Dříve podnik uvedl, že zásahy v bučinách spočívají v jejich prosvětlení, aby se vytvořily podmínky pro jejich přirozenou obnovu. 

Povolení ke kácení v lokalitách Litvínova a Telnice vydal Lesům ČR Krajský úřad Ústeckého kraje loni v prosinci. Organizace Greenpeace se proti tomu odvolala k ministerstvu životního prostředí, které letos v dubnu odvolání Greenpeace zamítlo a rozhodnutí krajského úřadu potvrdilo. Žalobou podanou 12. června ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem se Greenpeace domáhá zrušení verdiktu ministerstva.

Greenpeace tvrdí, že zmlazování vzácných starých lesů nedává smysl a povolené kácení by mohlo nevratně poškodit krušnohorské bučiny. Organizace připomněla, že bučiny jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří patřící do soustavy Natura 2000. Lesy ČR chtějí podle Greenpeace pouze část porostů kácet kvůli bezpečnosti návštěvníků lesa.

Podle Greenpeace v dotčených lokalitách nenastalo řádné posouzení vlivů těžeb, které se pro takové území v zákoně předvídá. "Návrh na kácení vychází z lesního hospodářského plánu, který byl pro oblast schválen krajským úřadem i přes závazné negativní stanovisko odboru životního prostředí, což je v rozporu se zákonem," uvedla Greenpeace. 

Nejedná se o jediné kácení v Krušných horách, o které nyní Lesy ČR usilují. V několika dalších řízeních státní podnik podle odhadu Greenpeace usiluje o pokácení více než 15.000 stromů, což je téměř každý druhý strom v zamýšlené oblasti pro kácení.

Lesy ČR dříve uvedly, že v dotčených lokalitách hospodaří v souladu s koncepčním materiálem, který obsahuje doporučená opatření pro lokalitu Východní Krušnohoří. "Biodiverzitu těchto lesů zvyšujeme i tím, že v nich ponecháváme biotopové stromy i menší bezzásahové plochy," uvedla dříve mluvčí podniku Eva Jouklová.

  

Autor: ČTK

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info