ČMMJ zásadně odmítá předloženou novelu zákona o myslivosti

Českomoravská myslivecká jednota zásadně odmítá předloženou novelu zákona o myslivosti. Poslala otevřený dopis ministru zemědělství Markovi Výbornému.

Vážený pane ministře,

zástupci všech 80 okresních mysliveckých spolků napříč Českou republikou zastupujících cca 80 % aktivních myslivců v České republice vyslovují zásadní nesouhlas s předloženou novelou zákona o myslivosti č.449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

72 % honiteb je dnes v ČR společenstevních a ve většině případů je výkon práva myslivosti vykonáván prostřednictvím mysliveckých spolků.

Nejsme přesvědčení, že si tuto skutečnost plně uvědomujete. Naši členové tuto činnost vykonávají zcela dobrovolně, ve svém volném čase, mnohdy na úkor svých rodin a nemalých vlastních finančních prostředků.

Z Vašich posledních vyjádřeních máme pocit, že zastupujete pouze myslivce profesních organizací a některých větších vlastníků. U těchto organizací je myslivost vykonávána ve většině případů jako součást pracovní náplně. Zaměstnanci státních podniků a profesních organizací výkon práva myslivosti  provádějí  jako součást výkonu povolání.

Z prostředků státu prostřednictvím svých organizací je jim vypláceno zástřelné, materiální podpora a jsou i jinak finančně zvýhodněni.

Pane ministře, většina myslivců, které Vy dnes kritizujete, pracuje ve většině honiteb v ČR  pro stát zdarma.

Myslivci každoročně odpracují tisíce hodin při úpravě krajiny, biotopu zvěře a regulování stavů zvěře. Pokud bychom měli činnost našich členů danou zákonem ohodnotit finančním plněním, jednalo by se jistě o částku přesahující miliardu Kč každoročně.

Významně se podílíme na zdolávání nákazových situací u volně žijící zvěře.

Na základě vydaných pověření Vámi řízeného rezortu pořádáme řadu zkoušek psů loveckých plemen, sokolnických akcí a každoročně vychováváme cca 1200 -1400 nových adeptů a mysliveckých hospodářů.

Naši členové vychovávají mladou generaci ve stovkách mysliveckých kroužků.

Významným způsobem se podílíme na společenském životě v menších městech a na vesnicích.

Díky dlouholetému systému nastaveného mysliveckého hospodaření byla myslivost zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky.

Nejsme přesvědčeni, že si plně uvědomujete význam organizace, jakou je Českomoravská myslivecká jednota a její přínos pro společnost.  Pokud ano, je s podivem, že jste předložil návrh zákona, který povede k významnému narušení těchto aktivit a bude mít dopad na počet aktivních myslivců v ČR.

V Praze dne 19. 6. 2024

Zástupci všech 80 okresních mysliveckých spolků při ČMMJ,z.s.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info