Citlivou položkou v rámci celní unie se zřejmě stane nejnověji m

HN - 10.11.1998

Citlivou položkou v rámci celní unie se zrejme stane nejnoveji maso

Zvírat ubývá a ceny masa rostou

Prumerné spotrebitelské ceny potravin v roce 1998 (v Sk)

Hovezí zadní (kg) 166,24

Veprová kýta (kg) 174,51

Veprový bucek (kg) 91,73

Kure mražené (kg) 71,43

Vejce cerstvá A (kus) 2,66

Polotucné mléko (1 l) 12,99

Máslo cerstvé 250 g 30,65

Chléb konzumní (1 kg) 17,04

Pramen: MZ SR

* Snižování stavu vepru a nedostatek hovezího dobytka vede na Slovensku k rustu cen masa. Ceny domácích vstupních surovin vzrostly o více než 20 procent. Masokombináty radeji levneji nakupují v CR.

Slovenští spotrebitelé se musí v poslední dobe vyrovnávat s rostoucími cenami masa. Zpusobil to pokracující pokles stavu hospodárských zvírat. To následne ovlivnuje nejen rust cen masa, ale vytvárí i prebytky krmného obilí, které nyní v SR dosahují kolem 500 tisíc tun. Pro ilustraci: V soucasné dobe se v SR chová o 200 tisíc krmných vepru méne než loni. Je tomu tak i proto, že chovy byly postiženy morem. Slovenská zemedelská a potravinárská komora uvádí nedostatek asi 6500 tun veprového a 3000 tun hovezího masa. Zpracovatelé ho musí dovážet ze zahranicí, zejména z Ceské republiky. Podle posledních informacích bylo na Slovensko dovezeno 8564 tun veprového masa, z toho 7163 tun z CR. Pro ceské dovozy masa na Slovensko platí zatím automatické licence. Domácí zpracovatelé masa jsou nuceni reagovat na nárust ceny domácí vstupní suroviny, která se ze 40 Sk zvýšila na 50 až 55 Sk za kilogram. Je to o 20 procent více než dosud, což nutí zvyšovat o 5 až 10 procent ceny i masokombináty.

Zustat u tohoto nepomeru je nutí nízká koupeschopnost obyvatelstva, rozdíl však jde na úkor jejich hospodárského výsledku. Zpracovatelské podniky i pres smlouvy s domácími dodavateli zacínají využívat levného dovezeného masa z CR, kde jeho prebytek stlacil ceny veprového na 34 až 40 Kc za kilogram. Domácí masokombináty tvrdí, že slovenští zemedelci vyrábejí nejdražší jatecné veprové na svete. Nepomer cen v SR a CR hrozí, že citlivé položky v rámci celní unie mohou být rozšírené i o maso. Spotreba masa a výrobku živocišného puvodu je v SR tradicne vysoká a dosahovala až 84 kg na osobu. Loni však poklesla na 63 kg, pricemž vysoké ceny masných výrobku tento trend ješte prohloubí a prinutí mnoho obyvatel prejít na levnejší stravu.

Cástecne se to projevilo u drubežího masa, jehož spotreba na jednoho obyvatele vzrostla od roku 1993 z 11,8 kg na 15,5 kg a tvorí 23,4 procenta celkové spotreby masa. Za totéž období vzrostla i spotreba ryb z 3,8 kg na 4,4 kilogramu.

Blanka Sáková, Bratislava

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info