Znečištěné jsou hlavně malé zdroje pitné vody

MF Dnes 1.12.1999

Znecištené jsou hlavne malé zdroje pitné vody

Špatnou vodu muže mít každý, ríká hygienik

Decín - Na tri stovky zdroju pitné vody pro hromadné zásobování musí letos zkontrolovat decínští hygienici. Od zacátku cervence odebírají týdne šest vzorku a v soucasné dobe už zpracovali polovinu všech vytipovaných zdroju. Mesícne vydávají i nekolik zákazu používat vodu jako pitnou. "Velké zdroje, z nichž je voda ješte upravována vetšinou prubežnou chlorací, jsou v porádku. Horší je to s malými zdroji, zejména se studnami, které byt zásobují vetší okruh obyvatel, nejsou zajišteny tak, jak by mely být," uvedl reditel decínské hygienické stanice Rudolf Stupák. Do studní mohou prosakovat nejruznejší látky, a proto mezi závadami nejcasteji prevažuje mikrobiologické znehodnocení vody ze samotných sten nebo z nejbližšího okolí studny. V takovém prípade zakazují hygienici vodu používat a narídí nezbytné úpravy okolí zdroje. "Nechci ríkat, kdo konkrétne mel špatnou vodu, nerad bych nekoho poškodil, stát se to totiž muže každému, nemusí o tom ani vedet," uvedl vcera Stupák. Dodal, že ti, jejichž rozbor vody nevyhovuje normám, narízení hygieniku vetšinou respektují a závady se snaží ihned odstranit. S nekvalitní vodou se na Decínsku potýká napríklad obec Merboltice. Voda je sice z podzemního zdroje, ten je ale mezi poli a mohou se do nej dostat mikroorganismy z hnojení. Merboltictí mohou vodu používat jen díky tomu, že starostka Hana Kucerová den co den sedá na motorku, jede k nekolik kilometru vzdálenému vodojemu a lije do nej desinfekcní prostredky. Obec totiž nemá peníze na automatický dávkovac. "O tom, že chlorování je úcinné, svedcí skutecnost, že naposledy odebrané vzorky mely nulové hodnoty baktérií a živých organismu," pochvalovala si starostka. Decínsko má v porovnání s ostatními okresy a kraji republiky dostatek kvalitních zdroju vody pro hromadné zásobování. Vetšina z nich je totiž podzemních. O pomerne kvalitní vode svedcí i to, že se v okrese neobjevila už nekolik let žádná epidemie ze závadné vody.

(kl)

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info