Ředitel Povodí Odry brání své kolegy proti Kužvartovi

Reditel Povodí Odry brání své kolegy proti Kužvartovi

Jen málo nebo nic ví o vodním hospodárství ministr Kužvart. Rekl to reditel Povodí Odry Jirí Šašek.

OSTRAVA - Ministr životního prostredí Miloš Kužvart minulý týden obvinil Povodí Labe, že zanedbalo své povinnosti a nepredešlo škodám pri povodních. Vcera své kolegy otevrene podporil reditel severomoravského Povodí Odry Jirí Šašek, podle nehož muže podobnou vec ríci jen clovek, který toho príliš mnoho o vodním hospodárství neví, nebo možná sleduje jiné cíle. "Povodí se skládá z tzv. neupravených toku, které preferuje ministerstvo životního prostredí, a také upravených toku. Ty byly projektovány na urcitý prutok; jestliže je však vyšší, žádná preventivní opatrení nepomohou," upozornuje Šašek. Prirovnává to k desetilitrovému kbelíku, do kterého nelze pri sebelepší vuli vtesnat dvacet litru vody. "Pokud toto pan ministr nechápe, patrne neví, o cem hovorí. Navíc jeli presvedcen, že došlo k nejakému pochybení, má v dozorcí rade svého námestka, mohl tomu zabránit už drív. Ted mi to pripomíná ono známé prísloví o generálovi a konci bitvy," dodal Šašek. Sám byl pred tremi lety z podobných pochybení obvinen starostou ostravského obvodu Nová Ves a také majitelem chemické rafinerie Ostramo. Dodnes ani jeden z nich neprokázal, že by za vylití vody z koryta opravdu vodohospodári mohli. Postupy povodí zkoumali zahranicní experti, zprávu nakonec schválila i vláda. V roce 1990 byl jedním z tech, kdo žádal o prevedení povodí pod ministerstvo životního prostredí. Dnes je však rád, že tomu tak není. "Je nelogické, aby nekdo, kdo má na starosti kontrolu, mel pod sebou i hospodárskou cinnost. Nejlépe se to ukázalo na prehrade Slezská Harta. Když vláda rozhodla o tom, že dostavbu dokoncíme my, ministerstvo životního prostredí od nás dalo ruce pryc. Oni prece nebudou investorem takové megalomanské stavby. Nakonec veškeré prostredky prišly z ministerstva zemedelství." Odborníci z ministerstva životního prostredí se shodují na tom, že alespon cástecne mohou dusledky velké vody zmírnit preventivní opatrení. "Využijí se místa, kam se voda muže rozlévat," ríká Miroslav Kopácek z odboru ochrany vod. "Škoda, kterou tak voda zpusobí na loukách a polích, je vždy menší, než když zaplaví domy."

ova

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info