Řádná VH Vodovody a kanalizace Břeclav, akciová společ.30.5.2000

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Breclav, akciová spolecnost

Sídlo: Cechova 23, 690 11 Breclav

ICO: -

Datum a cas konání valné hromady: 30.5.2000 od 12.00 hodin

Místo konání valné hromady: Delnický dum v Breclavi, Žerotínova 2

Rádná

Rozhodný den k úcasti na valné hromade: 23.5.2000

Zdroj: Obchodní vestník, sekce A, 19.4.2000, s. 24

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info