Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.25.5.2000

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Sídlo: Purkyňova 2, Hodonín

IČO: -

Datum a čas konání valné hromady: 25.5.2000 od 10.00 hodin

Místo konání valné hromady: Kulturní dům EHO, Bratislavská 2, Hodonín

Řádná

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 18.5.2000

Nebude-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku usnášeníschopná, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů s nezměněným pořadem jednání.

Zdroj: Obchodní věstník, sekce A, 19.4.2000, s. 25

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info