Ekologie: na některé své sliby kabinet zapomíná

Ekologie bude jedním z pilířů naší politiky, tvrdila sociální demokracie před volbami. "Životní prostředí bude mít větší význam než dosud," sliboval novopečený předseda vlády Miloš Zeman, když v červenci 1998 uváděl do funkce ministra životního prostředí Miloše Kužvarta. Po dvou letech, kdy se funkční období jednobarevného kabinetu přehupuje do druhé poloviny, jako by premiérova slova už neměla takovou váhu, a dokonce i ministr Kužvart uznává: "S plněním předvolebních slibů mohu být zatím spokojen jen z části." Sociolog Ivan Gabal, který se ekologickým otázkám věnuje dlouhodobě, se domnívá, že Zemanův kabinet měl předpoklady k tomu, aby začal v praxi prosazovat zásady udržitelného rozvoje, jak se o to snaží vyspělejší státy. "Problém je v tom, že většina ministrů je mentálně v padesátých a šedesátých letech, v době industrializace Slovenska. Orientace na udržitelný rozvoj je mimo jiné orientací na vzdělání, na kvalitu, na kulturu společnosti. Tato vláda ale nenarušila těžkou konzumní orientaci nastavenou Klausovými vládami," soudí Gabal. "Průmyslová lobby dostává miliardové dotace na udržení průmyslu, který je mnohdy ekologicky naprosto neudržitelný. A podívám-li se na výdaje do školství, kde nám Evropa ujíždí, tak tam tráva neroste. Je to veliká škoda." Vzdělání mělo být jednou z priorit Zemanova kabinetu, ale například vysoké školy dostaly letos ze státního rozpočtu o půl miliardy korun méně než loni. "Sociální demokracie se jednoznačně od svého předvolebního slibu odvrací," tvrdí rovněž Daniel Vondrouš z ekologického Hnutí Duha. Jako příklad uvádí schválenou dopravní koncepci, která podle ochránců přírody dává příliš velký důraz na automobilovou dopravu, a naopak zanedbává ekologičtější železnici. Přitom právě prudký rozvoj automobilové dopravy je jedním z největších ekologických problémů země. Zatímco emise z elektráren, chemiček i domácích kotlů už deset let klesají, škodlivin z výfuků aut přibývá. Ochránci přírody upozorňují, že z letošního rozpočtu ministerstva dopravy jde na rozvoj automobilové dopravy 52 procent, ale na železnici jen 42 procent. "Integrovat ekologické aspekty do ostatních resortů je věc, kterou zahájila teprve tato vláda, a já nezakrývám, že v některých případech - například v dopravní politice - je ekologické hledisko obsaženo jen částečně," připouští ministr Kužvart, podle něhož si současná vláda obecně v ochraně životního prostředí nevede tak špatně. Za klad považuje Kužvart například přijímání nových ekologických norem, které jsou nutné pro vstup do Evropské unie. Zemanův kabinet začal podle něj jako první s posuzováním dlouhodobých koncepcí podle toho, jaký budou mít vliv na životní prostředí (jenže třeba k energetické koncepci měl Kužvartův úřad zásadní připomínky, protože mimo jiné klade malý důraz na úspory energií). Závažné porušení předvolebních slibů na druhé straně vidí Kužvart v tom, že mu vláda nevrátila rozhodující pravomoci při nakládání s povrchovými a podzemními vodami, jak se k tomu ČSSD zavázala před volbami. Jeho veřejná kritika kolegů způsobila, že se od něho ve vládě odvrátili i jeho bývalí spojenci. Například ministr kultury Pavel Dostál, který stál za Kužvartem v jeho bitvě proti Temelínu, ho označil za ekologického fundamentalistu. "Kužvart se ve vládě ocitá v čím dál tím větší izolaci," napsal Dostál v deníku Právo. Za současnou nedobrou pozici ve vládě, jejímž důsledkem bývá porážka "zelených" návrhů, si podle ochránců přírody může do určité míry sám Kužvart, protože bojuje na mnoha frontách současně a nedokáže se zaměřit na nejdůležitější problémy. "Kužvartovi se nepodařilo vládu přesvědčit, jak jsou ekologie, udržitelný rozvoj a restrukturalizace hospodářství důležité," míní sociolog Gabal.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info