Ekosystém znečistila těžba

Na nepořádek po těžbě dřeva v katastru obce Dobříň v těsné blízkosti řeky Labe si stěžovali členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v Roudnici nad Labem. "Dobříňský háj je vzácný ekosystém chráněný státem. Není možné, aby tam někdo nechal po sobě takový nepořádek," sdělil Mgr. Stanislav Chvapil z roudnické organizace ČSOP.

Podle vyjádření Ing. Vladimíra Drože z referátu životního prostředí Okresního úřadu v Litoměřicích z hlediska lesního zákona nedošlo k žádnému pochybení. "Těžba dřeva byla v souladu se zákonem, jiná věc je ta, že měl správce pozemku zařídit odklizení větví a dalšího nepořádku," informoval Vladimír Drož s tím, že ani ponechání klestu na místě neodporuje zákonu. V tomto případě však jde ještě o znečištění blízkosti vodního toku.

Jak upozornil Stanislav Chvapil, část větví a dřeva napadala i do řeky. To potvrdili i pracovníci Povodí Labe, podle nichž napadané větve do vody jednak brání údržbě břehů Labe a jednak jsou nebezpečné v případě, že přijde velká voda a strhne dřevo s sebou.

Celá záležitost bude mít ještě dohru ve správním řízení. Podle Vladimíra Drože slíbil správce lesa odklidit následky těžby do konce července. "Šlo ovšem o ústní slib, který nedodržel," řekl na jeho adresu Vladimír Drož. Další termín už obdržel správce v rámci správního řízení začátkem září. Na jednání svolané na Obecní úřad v Dobříni se ale nedostavil a rozhodnutí okresního úřadu dostal písemně. "Náprava měla být do 5. října. Podle našich informací se ale opět nic nestalo," doplnila Zdena Bartoňová, vodohospodářka Okresního úřadu v Litoměřicích. Jak uvedla, nyní bude následovat uložení nového termínu a pravděpodobně i finanční postih.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info