Ekosystém znečistila těžba

Ekosystém znecistila težba

Podtitulek: NEPORÁDEK / V Dobríni u Labe nechal správce lesa paseku

DOBRÍN - Na neporádek po težbe dreva v katastru obce Dobrín v tesné blízkosti reky Labe si stežovali clenové Ceského svazu ochráncu prírody (CSOP) v Roudnici nad Labem. "Dobrínský háj je vzácný ekosystém chránený státem. Není možné, aby tam nekdo nechal po sobe takový neporádek," sdelil Mgr. Stanislav Chvapil z roudnické organizace CSOP.

Podle vyjádrení Ing. Vladimíra Drože z referátu životního prostredí Okresního úradu v Litomericích z hlediska lesního zákona nedošlo k žádnému pochybení. "Težba dreva byla v souladu se zákonem, jiná vec je ta, že mel správce pozemku zarídit odklizení vetví a dalšího neporádku," informoval Vladimír Drož s tím, že ani ponechání klestu na míste neodporuje zákonu. V tomto prípade však jde ješte o znecištení blízkosti vodního toku.

Jak upozornil Stanislav Chvapil, cást vetví a dreva napadala i do reky. To potvrdili i pracovníci Povodí Labe, podle nichž napadané vetve do vody jednak brání údržbe brehu Labe a jednak jsou nebezpecné v prípade, že prijde velká voda a strhne drevo s sebou.

Pokracování na strane 7

Pokracování ze strany 1

Celá záležitost bude mít ješte dohru ve správním rízení. Podle Vladimíra Drože slíbil správce lesa odklidit následky težby do konce cervence. "Šlo ovšem o ústní slib, který nedodržel," rekl na jeho adresu Vladimír Drož. Další termín už obdržel správce v rámci správního rízení zacátkem zárí. Na jednání svolané na Obecní úrad v Dobríni se ale nedostavil a rozhodnutí okresního úradu dostal písemne. "Náprava mela být do 5. ríjna. Podle našich informací se ale opet nic nestalo," doplnila Zdena Bartonová, vodohospodárka Okresního úradu v Litomericích. Jak uvedla, nyní bude následovat uložení nového termínu a pravdepodobne i financní postih.

Autor: JIRÍ ROTH

Zdroj: Deník Litomericka

Datum: 12.10.2000

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info