Zpětný odběr PET lahví a plechovek Čechy oslovil. Za první tři měsíce pilotního testování vrátili přes čtvrt milionu obalů

Systém zálohování PET lahví a plechovek může úspěšně fungovat i v českém prostředí. Ukázalo to jeho pilotní testování ve třech prodejnách Kaufland a stejném počtu obchodů Lidl. Lidé v nich během tří měsíců výměnou za slevové kupony odevzdali přes 260 tisíc obalů. Projekt zároveň přinesl cenná data o tom, jak systém ještě vylepšit před tím, než bude v České republice zaveden do praxe celoplošně. Lidl a Kaufland budou nyní v testování dál pokračovat. Zálohové automaty nainstalují do vybraných prodejen v dalších městech. Zároveň svými konkrétními poznatky přispějí k přípravě nového právního rámce pro zálohový systém, který už začíná dostávat reálné obrysy.

Pro úspěch systému zálohování PET lahví a plechovek v Česku je klíčová správně nastavená logistika. Vyplývá to z výsledků pilotního testování, které v šesti vybraných prodejnách napříč Českem před třemi měsíci spustily maloobchodní řetězce Kaufland a Lidl. Obavy, že pro zákazníky může být překážkou skladovat doma prázdné obaly a vracet je neznečištěné a nesešlápnuté, se naopak nepotvrdily. Pro dvě třetiny lidí to dle zákaznické ankety není žádný problém – zejména proto, že většinou odevzdávají maximálně 12 obalů naráz. V průměru se v rámci testovacího provozu na každé plně zapojené prodejně vysbíraly přes 4 tisíce obalů týdně. Celkem šlo o 260.693 PET lahví a plechovek za čtvrtletí. „Pilotní testování potvrdilo, co jako maloobchodníci pozorujeme už delší dobu – že je mezi zákazníky vysoká poptávka po rozšíření zálohového sytému ze skleněných lahví i na další jednorázové obaly. Vedle toho jsme ale získali celou řadu dalších cenných dat o tom, jak systém funguje v praxi a jak ho nastavit tak, aby byl maximálně efektivní pro všechny,“ popisuje tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Příznivým výstupem pilotního testování je, že pro řadu lidí záloha (v tomto případě slevový kupon) představuje jen jednu z motivací nápojové obaly vracet. Z kuponů vydaných zálohovými automaty lidé uplatnili zatím okolo 25 %, což naznačuje, že PET lahve a plechovky vracejí také z přesvědčení. „Jsem nesmírně ráda, že pilotní projekt na zpětný odběr zaznamenal tak pozitivní zpětnou vazbu," dodává Maierl. Tiskový mluvčí společnosti Lidl, Tomáš Myler doplňuje:. „Ze zákaznické ankety jsme navíc zjistili, že většina lidí vrací nápojové obaly proto, že považují zálohový systém z hlediska cirkularity důležitý, slevový kupón pro ně není zásadní. Spuštění pilotního projektu mělo smysl i vzhledem k tomu, že se nyní připravuje právní rámec zálohového systému. Do probíhajícího dialogu s Ministerstvem životního prostředí a dalšími stakeholdery tak můžeme přispět konkrétními zjištěními a daty a napomoci tak k vytvoření optimálního a funkčního systému,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Podle Davida Surého, vrchního ředitele sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí, je vyhodnocení pilotních projektů zpětného odběru nápojových lahví a plechovek vítaným zdrojem informací především o tom, jak jsou zákazníci ochotni akceptovat a využívat systém zálohování nápojových obalů. „Zároveň na Ministerstvu životního prostředí pracujeme na úpravě zákona o obalech, který zavede povinný systém zálohování PET lahví a plechovek. Do konce letošního roku připravíme paragrafové znění, které bude reflektovat jak zkušenosti českých obchodníků, tak ty zahraniční, zejména ze Slovenska a Německa,“ uvedl Surý.

Předáním prvních výsledků testování a projednáváním parametrů celoplošného zálohového systému pro PET lahve a plechovky pilotní projekt řetězců Kaufland a Lidl nekončí. V rámci mezinárodní strategie REset Plastic obchodní skupiny Schwarz, jíž jsou obě značky součástí, naopak dojde k jeho dalšímu rozšíření do dalších měst. K vybraným prodejnám v Praze, Brně, Plzni, Olomouci a Šternberku tak přibudou ještě jednotlivé provozovny v Karlových Varech, Ústí nad Labem, Zlíně, Pardubicích. Kaufland a Lidl tím dále podpoří svoje dlouhodobé úsilí o snížení množství plastu ve všech svých divizích a o opětovnou využitelnost obalových materiálů.

MZP

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info