České vodní hospodářství v evropském světle

Agrární deník (Agroweb) 3.2.2000

Ceské vodní hospodárství v evropském svetle

Ve velké zasedací místnosti stavební fakulty CVUT se minulý týden sešlo k 50. výrocí založení International Commision on Irrigation and Drainage (ICID, Mezinárodní komise pro závlahy a odvodnování) slavnostní zasedání exekutivy Ceského výboru ICID, kterého se též zúcastnili clenové Slovenského výboru ICID.

K této neziskové a nevládní komisi, která má sídlo v New Delhi v Indii, se hlásí zejména vodohospodárští odborníci z více než 80 zemí sveta. Jak dnes Agrární deník informoval tiskový mluvcí Pozemkového fondu CR Jirí Štych, predseda ceské exekutivy ICID Josef Miškovský ve svém projevu zhodnotil dosavadní cinnost CV ICID a do budoucnosti vyjádril prání další úspešné práce jak tomu bylo doposud. Jedním z prání je uplatnit se s odbornými názory na mezinárodní úrovni ICID a i nadále vytváret platformu pro odbornou diskusi vodohospodáru a ekologu na téma vodní hospodárství. Hlavním úkolem je pak úspešne zorganizovat 19. Evropskou regionální konferenci ICID v Praze a v Brne, která se bude konat 4. - 8. 6. 2001.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info