Český bio výrobce rozjíždí ekologické zemědělství v Moldávii

Není tomu tak dávno, kdy bylo v České republice ekologické zemědělství v plenkách a bio produkce se potýkala s nedůvěrou a nezájmem tuzemských spotřebitelů. V dnešní době je situace opačná. Zákazníci se stále více zajímají o původ a složení potravin a na eko a bio styl přistoupily i největší obchodní řetězce. První český výrobce biopotravin PRO-BIO, s.r.o. se proto rozhodl za podpory České rozvojové agentury rozvíjet ekologické zemědělství ve vzdálené Moldávii.

„Na jedné straně je každoročně o 7-10 % narůstající poptávka po biopotravinách v Evropské unii, na straně druhé je Moldávie - země s čistou přírodou a potenciálem využívat svoji krajinu k šetrnému ekologickému hospodaření a výrobě biopotravin. V neposlední řadě tu je potřeba pomoci podobně, jako nám kdysi pomohli v začátcích ekologického zemědělství kolegové ze západu,“ vysvětluje Ing. Martin Hutař, zakladatel společnosti PRO-BIO. Výsledkem je realizace projektu s názvem „Podpora rozvoje ekologického zemědělství a obchodu s bioprodukty mezi Moldávií a Českou republikou“, který v rámci soutěže vyhlásila Česká rozvojová agentura Praha s humanitární nadací Člověk v tísni jako spolurealizátorem.

„Projekt navazuje na předchozí aktivity v Moldávii, díky kterým začali někteří moldavští zemědělci exportovat produkty ekologického zemědělství. Cílem je rozšířit stávající počet ekologicky hospodařících zemědělců a zároveň je propojit s konkrétními odběrateli, a to jak na zahraničním, tak na domácím trhu. Projekt je také výbornou ukázkou propojení podnikatelských aktivit české firmy a řešení konkrétních rozvojových problémů v partnerské zemi,“ upřesňuje záměr projektu Ivan Lukáš, manažer programů spolupráce se soukromým sektorem z České rozvojové agentury.

Realizace se ujala společnost PRO-BIO, s.r.o. ze Starého Města pod Sněžníkem, která je díky svým dlouholetým zkušenostem schopna nabídnout užitečné rady a předat své znalosti nejen samotným moldavským zemědělcům, ale také dvěma tamním poradcům pro ekologické zemědělství. Zástupci firmy předávají zájemcům o ekologické zemědělství v Moldávii veškeré informace. Farmáři jsou seznamováni s principy ekologického hospodaření, s podmínkami vstupu do přechodného období a s následným procesem vedoucímu k obdržením bio certifikátu.

„Pravidelně zemědělcům v Moldávii poskytujeme konzultace, při kterých specialista na ekologické zemědělství prochází celý systém hospodaření (osevní postup, střídání plodin, regulace plevelů a škůdců apod.). Také předáváme praktické rady, jak pěstovat v moldavských podmínkách méně známé plodiny jako je pšenice špalda, oves nahý, pšenice dvouzrnka, cizrna atd. Součástí poradenství je také doporučení vhodné agrotechniky, způsobu sklizně a skladování. V neposlední řadě se farmářům nabízí možnost výkupu jejich bioprodukce firmou PRO-BIO, čímž získávají jistotu odbytu a tím i ekonomické rentability hospodaření. Ekologické zemědělství vyžaduje vyšší podíl ruční práce, což také přispěje ke zvýšení zaměstnanosti na venkově,“ vysvětluje Ing. Martin Hutař.

Součástí projektu je pomoc s rozvojem moldavského trhu s biopotravinami a se zvýšením konkurenceschopnosti moldavských bioproduktů. „Chceme podpořit motivaci zemědělců tím, že jim ukážeme, jakým způsobem biopotraviny prodávat. Proto zajistíme import 20 českých bioproduktů do Moldávie a pomůžeme s jejich propagací na moldavském trhu,“ říká Ing. Martin Hutař a doplňuje: „Před 25 lety jsme byli jedním ze zakladatelů ekologického zemědělství v ČR. Moldávie je nyní na úrovni jako my tehdy - ekologické zemědělství je tu teprve v plenkách. Začátky nebyly vůbec jednoduché a dokážu si představit, jaké problémy a situace mohou v prvních letech nastat. Věřím ale, že společně se nám bude dařit a brzy dokážeme Evropu obohatit o nové moldavské bioprodukty.“

Kontakt pro média: Roman Hrůza Agency, s.r.o.

Roman Hrůza, roman.hruza@rha.cz, 777 657 511

Linda Čtvrtečková, linda.ctvrteckova@rha.cz, 721 551 534

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info