Dalších 10 miliard přiteče do Nové zelené úsporám z Modernizačního fondu

Program Nová zelená úsporám provází od jeho spuštění enormní zájem ze strany zájemců o dílčí renovace rodinných domů. Ministerstvo životního prostředí proto navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň zefektivňuje podporu fotovoltaiky na rodinných domech, která bude nově vyšší v kombinaci se zateplením domu. Navýšení alokace zajistí podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností. Změny se netýkají výzvy Oprav dům po babičce, NZÚ Light ani programů na podporu bytových domů.

„Výsledky všech dotačních programů průběžně vyhodnocujeme a parametry podpory pravidelně upravujeme tak, aby reflektovaly vývoj cen používaných materiálů i technologií. Důležitým kritériem je i dostupnost finanční pobídky k renovacím domů pro co největší okruh domácností,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dodává: „Podpora 200 tisíc korun zůstává v případě komplexních renovací. Žadatelé, kteří zkombinují instalaci fotovoltaiky se zateplením, dostanou navíc bonus 40 000 Kč a v součtu tak příspěvek může činit až 200 tisíc korun. Nové podmínky začnou platit od 15. února a příjem žádostí bude kromě krátké několikahodinové technické pauzy pokračovat bez přestávky.“

Aktualizované podmínky v oblasti podpory domácích fotovoltaických elektráren, začnou platit 15. února. Z tohoto důvodu nebude možné krátkodobě zadávat žádosti ve výzvě pro rodinné domy v programu NZÚ, a to od středy 14. února od 17.00 do čtvrtka 15. února do 10.00. Nové podmínky dotace odrážejí záměr resortu životního prostředí urychlit tempo komplexních renovací rodinných domů a reagují na vývoj cen fotovoltaických panelů na trhu úpravou jednotkové výše podpory. Větší důraz je kladen i na maximální využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu, na místo jejího odvádění do distribuční soustavy.

„Míra podpory zůstává zachována na 50 % způsobilých výdajů, limity dotace byly upraveny podle aktuální situace na trhu. Na vyšší podporu dosáhnou žadatelé, kteří spojí instalaci fotovoltaické elektrárny s realizací zateplení, za tuto kombinaci dostanou na bonusech navíc 40 tisíc korun,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a pokračuje: „Zvýhodníme projekty, které zajistí ohřev teplé vody, a zavedeme omezení na maximální rezervovaný výkon do distribuční sítě, což umožní připojení více domácích fotovoltaických elektráren.“

Změny v podpoře fotovoltaiky od 15. února 2024:

  • Dotace až 200 000 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením se započtením bonusů ve výši 40 000 Kč
  • Dotace až 160 000 Kč za instalaci fotovoltaiky bez zateplení 

Změna jednotkové výše dotace na FVE:

  • základní podpora 35 000 Kč nebo 60 000 Kč s využitím tepelného čerpadla
  • za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč
  • za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000 Kč
  • Dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku
 • Omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE
 • Nově bonus za FVE, která zajistí ohřev vody, ve výši 10 000 Kč

Dotace na ostatní úsporná opatření ze všech podporovaných oblastí programu pokračují za stejných podmínek jako doposud.

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Základní dotační titul programu Nová zelená úsporám je určen všem majitelům rodinných domů na částečné renovace zahrnující zateplení, výměnu zdrojů energie, instalaci fotovoltaiky, řízené větrání a další doplňková opatření jako jsou zelené střechy, dobíjecí stanice pro elektromobily a systémy na efektivní hospodaření vodou. Úsporná opatření lze realizovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci.

V dobíhající výzvě, která odstartovala 26. září 2023, bylo podáno více než 27 tisíc žádostí. Největšímu zájmu se dlouhodobě těší podpora fotovoltaiky, o dotaci na instalaci domácí fotovoltaické elektrárny si požádalo 66 % žadatelů (18 tisíc žádostí).

„Nová zelená úsporám je a bude podporou energetických úspor domácností,“ připomíná ministr životního prostředí Petr Hladík. „Program jsme proto upravili tak, aby motivoval všechny vlastníky rodinných domů především ke komplexním renovacím. Ty jim přinesou významné úspory, zvýší komfort bydlení, přispějí k renovaci bytového fondu a v neposlední řadě se budou podílet na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni,“ uzavírá.

Nové podmínky programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy budou zveřejněny na webu www.novazelenausporam.cz.

Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534

e-mail: tiskove@mzp.cz

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info