Evropské finance pomáhají před suchem i povodněmi, shodli se eurokomisař Sinkevičius s náměstkem Levým

Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius se během své návštěvy Prahy setkal s náměstkem ministra životního prostředí Eduardem Levým (STAN). Společně navštívili lokalitu Loděnického potoka u Nenačovic na Berounsku. Ta je jednou z nejrozsáhlejších revitalizací na území Středočeského kraje, financovanou z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

„Navracení vodních toků do jejich přirozeného stavu je nekončící úkol, náprava škod na přírodě, které nám zůstaly z minulého režimu, v tomto případě ze sedmdesátých let minulého století. Revitalizace říček, potoků nebo mokřadů pomáhá zadržovat vodu v krajině a lépe se připravit na dopady změny klimatu. Na opatření ve volné krajině je možné využít financování i ze současného Operačního programu Životní prostředí, který má pro obce, podnikatele, nevládní organizace, ale i občany celkem k dispozici téměř 5,4 miliard korun na období 2021-2027,“ připomněl náměstek Eduard Levý.

Právě na Loděnickém potoce došlo k prodloužení vodního toku, rozvolnění a změlčení koryta a v návaznosti na to vzniklo několika tůní v původním korytu potoka. Díky nižšímu profilu potok méně odvodňuje zdejší porézní půdu, což pomáhá v případě sucha. Členitější koryto také zbrzdí případnou povodňovou vlnu, která se navíc snadněji rozlije do okolní nivy. Ve výsledku to znamená zmírnění dopadů povodní na níže ležící obce. Projekt velmi účinně řeší extrémní projevy klimatické změny – sucho i povodně.

Z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 jsou poskytovány investice například na zakládání a obnovu přírodě blízkých vodních prvků a vegetace ve volné krajině i ve městech a obcích, posílení stability lesních porostů, protipovodňová opatření a hospodaření se srážkovou vodou. Opatření cílí například na zadržování vody prostřednictvím zpomalení odtoku nebo zachytávání srážkové vody a jejího následného využití, na budování zelených střech nebo výměnu nepropustných povrchů za propustné plochy.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info