Lhenického starostu trápí údržba silnic a chátrající areál Fruty

MF Dnes 16.12.1999

Lhenického starostu trápí údržba silnic a chátrající areál Fruty

starosti starostu

Lhenice - Bohaté zkušenosti s prací ve lhenickém zastupitelstvu má nynejší první muž ovocnárského mestecka na Prachaticku sedmapadesátiletý Vlastimil Cech, který vloni kandidoval jako nezávislý za sociální demokracii. V místní samospráve pusobil s výjimkou ctyr let nepretržite od roku 1964, když v osmdesátých letech byl i predsedou tehdejšího národního výboru. "K samotným Lhenicím patrí ješte devet osad a spousta samot, pricemž celková výmera našeho katastru je bezmála ctyri tisíce hektaru. Tak velká rozloha nám pusobí zejména problémy s údržbou komunikací - predevším v zimním období. Proto se v príštím roce chceme pustit do rozsáhlé opravy místních silnic, aby lidé, kterí v techto osadách žijí, meli zajišteno bezpecné spojení do Lhenic," uvedl starosta Cech. Pripomnel, že situaci navíc komplikuje trvalý úbytek stálých obyvatel v jednotlivých obcích. "Žije tam stále méne lidí. Napríklad v roce 1980 mel Vadkov více než stovku obyvatel, dnes už je to ale o ctvrtinu méne. I v samotných Lhenicích poslední dobou zaznamenáváme víc úmrtí než nove narozených detí," upresnuje starosta. Pripomíná, že vedení Lhenic proto uvažuje o podpore mladých manželství. "Príští rok hodláme požádat o pridelení státní dotace na výstavbu obecních bytu. Zvažujeme budování nástaveb, rekonstrukci nekterých nevyužitých objektu i výstavbu nových bytových domu. V devadesátých letech totiž obec vubec žádné byty nestavela," rekl lhenický starosta. Tomuto muži však letos jedna velká starost ubyla, když se po nekolika letech podarilo dokoncit plynofikaci Lhenic. "Pro naši obec to znamená výrazné zlepšení kvality životního prostredí a zejména starším lidem zavedení plynu velmi usnadní vytápení domácností. O možnost plynofikace se už proto zajímají i obyvatelé nekterých našich osad, nebot dálkový plynovod prochází napríklad kolem Hrbova ci Vadkova. Otázkou je, jaké budou naše financní možnosti, protože vzhledem k ocekávaným nízkým odberum plynu v osadách by tuto akci zrejme musela zaplatit obec," odhadl Cech. Velkým problémem lhenické radnice ovšem zustává areál bývalého podniku Fruta, který je už tri roky opuštený. "Kdysi tato prumyslová zóna ležela na okraji obce, ale s postupující výstavbou se stále více dostává do stredu Lhenic. Proto taky máme zájem, aby to nebyly jen chátrající budovy. Myslíme si, že by zde mohly vyrust nové byty, je tu místo pro výstavbu ctyr rodinných domku i vhodné prostory k podnikání. Prodej ci pronájem areálu Fruty je však v této dobe zablokovaný, nebot Konsolidacní banka likvidátorovi pozastavila jakékoliv nakládání s tímto majetkem," vysvetlil starosta, který upozornil, že situaci je potreba co nejdríve vyrešit. Pripomnel, že ve firme Fruta byla zamestnána asi stovka lidí, takže príchod nových podnikatelu do mestecka by zdejšímu trhu práce prospel, i když nezamestnanost na Lhenicku se nyní udržuje na prijatelné petiprocentní hranici. Jedním z pretrvávajících nešvaru, jež Vlastimilu Cechovi pridelávají starosti, jsou cerné skládky v okolí Lhenic. "Myslím, že vinu na tom nenesou jen místní lidé, ale i návštevníci zdejšího kraje, kterí Lhenickem projíždejí a odhazují tady pytle odpadku. Rozhodli jsme se proto, že puvodce cerných skládek budeme postihovat prísneji než dosud. Když zjistíme, kdo odpadky na nepovoleném míste odložil, musí neporádek uklidit a navíc dostane minimálne tisícikorunovou pokutu. Ostatne tri takové sankce jsme už udelili. Napríklad pred nekolika dny jsme odeslali dopis jednomu muži z Karlových Varu, který svuj odpad vysypal na kraj lesa u Lhenic. Udelal však chybu - mezi roztrhanými papíry byla i smlouva, již uzavrel s Komercní bankou, vcetne celé jeho adresy," uvedl Cech. Dodal, že podobným problémem zustává také spousta drobných objektu, které v posledních letech bez povolení vznikly v nekterých sadech, jež zemedelská družstva vrátila puvodním majitelum. "Tyto ruznorodé stavby v krajine nepusobí dobrým dojmem. Chceme proto, aby lidé nejméne vhodné objekty odstranili, ve zbývajících prípadech budeme usilovat o jejich legalizaci," rekl starosta.

ROBERT MALOTA

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info