Na Labi začali pokusně měřit znečištění řeky

LN 30.11.1999

Na Labi zacali pokusne merit znecištení reky

NEMCICE Prispet k ekologické ochrane Labe by melo pokusné merení znecištení této reky, které vcera zacalo v Nemcicích na Pardubicku. Pokus má prinést data o merení koncentrací a doby postupu ekologicky neškodné testovací látky v úseku dlouhém asi 140 kilometru, rekl vedoucí vodohospodárského dispecinku Povodí Labe v Hradci Králové Karel Dostál. Získané údaje bude využívat dispecink Povodí Labe v Hradci Králové a Ceská inspekce životního prostredí v Praze v prípadech skutecného úniku závadné látky do reky. Podle Dostála se tím rozšírí možnosti rešení techto závažných prípadu. Merení koncentrací a doby postupu testovací látky se uskutecní na jedenácti místech. K testování použili vodohospodári hygienicky a ekologicky nezávadnou látku Acid Red 50, která se používá ve farmaceutickém prumyslu. Dosud se na ceském úseku Labe uskutecnily dva podobné pokusy. První v listopadu 1997 v úseku od Ústí nad Labem do Hrenska a druhý v dubnu letošního roku od Melníka do Hrenska. O testování v cásti Labe od pramene do Pardubic se zatím neuvažuje.

ctk

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info