Nejčastější příčinou úhynu dravců a sov v Česku je zabití člověkem

Nejčastější příčinou úhynu dravců a sov v Česku za posledních 100 let je člověk. Rozsáhlá studie českých a slovenských ornitologů ukazuje, že přímé pronásledování člověkem je hlavním důvodem úhynu dravců, mnohé druhy navíc ohrožuje i neúmyslná úmrtnost. Uvedl to dnes Ústav biologie obratlovců Akademie věd. Studii zveřejnil vědecký časopis Biological Conservation.

Čeští a slovenští ornitologové analyzovali data u 24 druhů dravců a sov v letech 1913 až 2017. Zatímco prakticky celé minulé století byly hlavními příčinami úhynu dravců lov, střelba či otrava člověkem, v posledních desetiletích přibývá nepřímých zabití. Mezi tuto antropogenní úmrtnost patří srážky ptáků s vozidly nebo usmrcení elektrickým proudem na drátech či sloupech napětí. Důvod úhynu se podle výzkumníků liší u jednotlivých druhů, záleží na jejich výskytu i konfrontaci s člověkem.

"Naše zjištění naznačují, že úsilí o ochranu dravců a sov by se mělo zaměřovat jak na omezení přímého pronásledování, tak i na zmírnění úmrtnosti dravců a sov na silnicích,“ řekl hlavní autor studie Martin Šálek. Právě úhyn vlivem srážky s autem je od roku 2000 v příčinách neúmyslného usmrcení dravců a sov na pomyslném prvním místě.

Dravci slouží jako predátoři a indikátory změn a vlivu člověka na životní prostředí. Jsou také důležitou součástí suchozemských ekosystémů, pomáhají kontrolovat populace polních i lesních škůdců a formovat biologická společenstva. Mnoha druhům dravců ale hrozí vlivem intenzivní lidské činnosti vyhynutí.

Autor: ČTK

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info