Ochrana vod podle EU bude drahá

HN - 21.1.1999

Ochrana vod podle EU bude drahá

Nesmírne financne nárocné bude pro Ceskou republiku sladení s požadavky Evropské unie na ochranu vod. Ze vcerejšího analytického srovnání legislativy vyplynulo, že zákony by mely být hotovy do roku 2002, jejich realizace však potrvá podstatne déle a vyžádá si znacné financní zdroje. Jaroslav Kinkor, reditel ochrany vod na Ministerstvu životního prostredí, odhaduje náklady jen na cištení odpadních vod na 100 miliard korun. Kinkor vcera odhadl, že naplnení smernice o cištení odpadních vod z obcí nad 2000 obyvatel prekrocí rok 2005, který platí pro clenské státy EU, o tri až pet let. U dalších predpisu EU chybí i takový odhad. Ohradil se ovšem proti názoru, že CR bude muset tolik investovat kvuli vstupu do EU. "Predevším my sami potrebujeme cistou vodu." Nová smernice EU o pitné vode mnohonásobne snížila limity škodlivin; rizika omezila na jedna ku miliónu, zatímco v CR se pocítá s pomerem 1:100 000. Státy EU ji mají splnit do roku 2003. Její aplikace bude hlavne u povrchových zdroju vyžadovat znacné prostredky do nových zpusobu cištení, využívání aktivního uhlí, ozonizace a podobne. Rentgenování životního prostredí bude pokracovat koncem ledna problematikou prumyslových zplodin a skoncí v polovine února ochranou ovzduší.

Brusel (ctk)

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info