Přihlašte svůj projekt do 6. ročníku prestižní soutěže zaměřené na adaptace na změnu klimatu právě teď

Nové kategorie, vylepšená pravidla. Soutěž Adapterra Awards pod záštitou MŽP vstupuje do šestého ročníku v novém kabátě. Nadace Partnerství, největší česká environmentální organizace, spolu s Integra Consulting představují tři hlavní kategorie: Krajina, Sídla a Budovy, a také speciální kategorii pouze pro letošní rok: Průmysl. Soutěž oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Vítězové získají finanční či věcné odměny v hodnotě 50-100 tisíc Kč. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit už nyní na www.adapterraawards.cz.

Přihlásit projekt je možné do tří kategorií – Krajina (revitalizace toků, obnova tradičního hospodaření, mokřady aj.), Sídla (veřejný prostor ve městě – náměstí stejně jako revitalizace toků v intravilánu aj.), a také Budovy (domy pro bydlení stejně jako administrativní budovy). Letos se soutěží také ve speciální kategorii Průmysl, kam se mohou hlásit jak výrobní procesy, tak adaptované provozní areály a budovy.

Z každé kategorie vyhraje jeden projekt. Zároveň je udělována Cena Prahy (nejlepší projekt na území hl. m. Prahy), Cena Moravskoslezského kraje (nejlepší projekt na území MSK), Cena Jihočeského kraje (nejlepší projekt na území JČK), Cena sympatie (vítěze určí lidé ve veřejném hlasování, do hlasování se zapojí finálové projekty, které vybere odborná porota) a speciální ocenění získá v rámci česko-rakouské spolupráce také nejlepší příhraniční projekt z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a kraje Vysočina.

Kdo může přihlásit projekt: vlastník, investor a se souhlasem vlastníka i projektant nebo realizátor (zhotovitel)

Do kdy lze projekt přihlásit: do 15. března 2024

Kde se přihlásit: https://www.adapterraawards.cz/nominace

Více o soutěži: https://www.adapterraawards.cz/Soutez

Kontakt pro média

Andrea Křivánková, Nadace Partnerství, e-mail: andrea.krivankova@nap.cz, mobil: 778 436 469

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info