Třešť letos spustí novou čističku

MF Dnes 28.1.2000

Trešt letos spustí novou cisticku

Trešt - Další z podmínek pro vstup Ceské republiky do Evropské unie bude na jihlavském okrese letos splnena, až zacne fungovat nová cistírna odpadních vod v Trešti. Díky hodnote díla - témer devadesát milionu korun - jde o jakousi treštskou stavbu století. Normy EU stanoví, že cistírny vod musí mít v tuzemsku do roku 2003 každá obec s více než dvema tisíci obyvateli. Ctyr a pul tisícová Trešt byla posledním mestem na Jihlavsku, které dosud tento požadavek nesplnovalo. Stavba cistírny v lokalite Kryštufkových sadu bude dokoncena koncem kvetna. Do jednorocního zkušebního provozu by cistírna mela být spuštena od zacátku cervence. Puvodne mela být treštská cistírna dokoncena už ke konci lonského roku. Pro nedostatek penez se ale její finiš oddálil. "Nic nenasvedcuje tomu, že by se termíny ješte dál mely nejak posunovat: nejkomplikovanejší cásti stavby vcetne zemních prací už jsou za námi," rekl starosta Trešti Vladimír Lysý. Antonín Dvorácek z okresního referátu životního prostredí se nedomnívá, že by se stavba cistírny zbytecne dlouho vlekla. "Meli tam ten zámer pripraven už dlouho, ale bylo to v období, kdy stát na tyto objekty dával málo penez. Navíc nebylo jisté, zda ty stavby bude spolufinancovat resort zemedelství, nebo životního prostredí," rekl. Pro mesta, která budují cistírny vod, jsoustátní dotace klícové. Nyní zpravidla stát poskytuje na tyto stavby z celkových nákladu tricet procent nevratné dotace a tricet procent bezúrocné pujcky. Zbytek musí investor opatrit z vlastních prostredku nebo dalším úverem. Lysý odhaduje, že nejpozdeji do trí let by melo být na cisticku napojeno celé území mesta. Tím by se mela výrazne zlepšit kvalita mestem protékajícího Treštského potoka, do kterého nyní cást kanalizace ústí. "Bude me se snažit postupne všechny znecištovatele primet k napojení. Mesto je bude motivovat urcitým financním príspevkem," uvedl Lysý. Pro Trešt byla stavba cistírny vod nutná i pro zajištení možnosti dalšího stavebníhorozvoje - bez ní by mesto steží získalo potrebná úrední posvecení. Hrozilo by také každorocní placení milionových sankcí. Na jihlavském okrese silne postrádají cistírnu vod ješte obce Nová Ríše, Stará Ríše, Luka nad Jihlavou, Kamenice a Dobronín. Problémy muže zpusobit získávání penez na nutné zvýšení kapacity jihlavské cistírny, která je v provozu od roku 1968. Náklady odborníci odhadovali už v roce 1996 na sto šedesát milionu korun. "Prestavbu by bylo ideální zahájit už letos na podzim, ale zda se to podarí, to je ve hvezdách," rekla Zdenka Rychlá z Vodárenské akciové spolecnosti. Vodari žádají o financní pomoc podpurný fond Evropské unie ISPA. "Neodvážím se ríci, jestli žádost uspeje," rekla Rychlá.

TOMÁŠ BLAŽEK

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info