Tureček: Kompetence ve vodním hospodářství musí být sdílené

Turecek: Kompetence ve vodním hospodárství musí být sdílené

Jediné životaschopné rešení ve vodním hospodárství jsou sdílené kompetence MZe a ministerstva životního prostredí CR (MŽP). Uvedl to námestek ministra zemedelství pro vodní hospodárství Karel Turecek s tím, že princip sdílených kompetencí je uplatnován v 65 procentech zemí EU i strední a východní Evropy.

"Princip sdílených kompetencí je založen na zásade jeden správní úrad, jedny dvere pro obcana, který dává dostatecný prostor dalším ústredním orgánum státní správy - MZe, MŽP a ministerstvu dopravy, aby se svými aktivitami na výkonu státní správy podílely," zduraznil Turecek.

MZe hodlá pritom být podle jeho slov i nadále ústredním vodoprávním úradem, což vychází ze skutecnosti, že MZe se nezabývá naplnováním pouze produkcních cílu v zemedelství, ale již od roku 1994 se intenzivne venuje i naplnování mimoprodukcních funkcí zemedelství. Tyto aktivity, které zacaly programem údržby trvalých travních porostu v roce 1994, podle Turecka s výjimkou prvního roku financuje ze svého rozpoctu MZe, každorocne cástkou kolem trí až ctyr miliard korun. Také financní prostredky MZe urcené na údržbu vodních toku jsou podle Turecka vyšší než MŽP.

Jednání obou resortu o vyrešení kompetencních sporu by melo probehnout príští týden.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info