Úředníci se přou, zda je zcela mrtvá řeka ekologickou havárií

MF Dnes 10.12.1999

Úředníci se přou, zda je zcela mrtvá řeka ekologickou havárií

Voda vytékající z uhelné štoly zamořila pět kilometrů Oslavy

Oslavany - Přestože již od září minulého roku vytékají z opuštěné důlní štoly do řeky Oslavy spodní vody, které obsahují o sto procent více železa než povoluje norma, státní úředníci se dosud přou, zda jde o ekologickou havárii, či nikoliv. Mezitím už voda vytékající z uhelné štoly přímo v Oslavanech zamořila pětikilometrový úsek řeky, která je v těchto místech zcela mrtvá. "Dno je pokryté usazeninou železa, zmizely řasy i mikroorganismy a následkem toho i ryby. Upozornili jsme na to správce dolů, ale ten ztroskotal na laxním přístupu okresního úřadu," tvrdí starosta Oslavan Vít Aldorf. Pracovníci Okresního úřadu Brno-venkov totiž spoléhali na tvrzení některých odborníků, kteří ještě donedávna očekávali, že se rekordní koncentrace železa ve spodních vodách sníží. Místní lidé ale celý rok mohli pozorovat stále se zvětšující část skvrny na dně řeky, která přesně ukazuje, kde je voda již naprosto bez života. Podle starosty měl okresní úřad Brno-venkov jednoznačně rozhodnout, že je situace ekologickou havárií. Správce dolů, státní podnik Jihomoravské lignitové doly, by tak dostal zhruba třicet milionů korun na urychlené vybudování čističky spodních vod. "Okresní úřad však raději nechal situaci alibisticky posoudit úředníkům ministerstva životního prostředí, kteří rozhodli v Praze, aniž by řeku viděli. Poté, co posoudili, že to havárie není, se přijeli z Prahy na situaci podívat. Zhrozili se a mají se znovu vyjádřit příští týden," dodal Aldorf, podle něhož však tento postup zdržel možnou nápravu minimálně o další měsíc. "Pokud ale úředníci z ministerstva usoudí, že nejde o havárii a okresní úřad se tím bude řídit, na čističku se peníze neseženou a hrozivá situace bude trvat dalších deset let." "Žádný alibismus to není. Slovo havárie je složitý pojem, o který se hádáme. Znalecké posudky jasně říkaly, že se vysoké hodnoty železa ve spodních vodách mohou snížit samy. Nyní vidíme, že je koncentrace stále vysoká, ale počkat jsme museli. O tak veliké investici, jako je čistička spodních vod za čtyřicet milionů, jsme přece nemohli rozhodnout ukvapeně," míní přednosta Okresního úřadu Brno-venkov Vladislav Růžička. Podle přednosty je však možné, že se bude problém přehazovat jako horký brambor. "Pokud to nebude za havárii prohlášeno, budou muset doly čističku zaplatit ze svého. Nezískají-li peníze, zůstane černý Petr v rukou okresního úřadu. A pro nás by to byla havárie finanční," dodal přednosta. Na pomalé jednání úředníků upozorňuje i Josef Kouřil, ředitel dolů, které zaplatily za znečištění pokutu deset tisíc korun. "Pokud nebude situace klasifikována jako havárie, neuvolní ministerstvo peníze na čističku ihned, ale nastane řetěz výběrových řízení a řešení se protáhne minimálně o další rok. Jde o čas," uvedl Kouřil. Pokud by úředníci uznali, že jde o havárii, mohla by nová čistička fungovat na konci příštího roku. "Kontaminace neklesá, rybáři jsou nešťastní. Pokud by okresní úřad nečekal, zda vysoké hodnoty železa klesnou, mohla se situace řešit již před půl rokem," dodal ředitel. S názory starosty ani ředitele dolů však nesouhlasí Daniela Joklová z ministerstva životního prostředí. Podle ní neodpovídá situace v okolí štoly havárii podle definice zákona. "Okresní úřad nás jen požádal o legislativní výklad. Zjistili jsme, že se nejednalo o náhlé, nepředvídatelné zhoršení vod, tudíž to není havárie. Někdo si ovšem telefonicky stěžoval a kolega jel na postižené místo, přestože to není běžná praxe. Pokud však budou vstupní podmínky poněkud jiné, může být i legislativní výklad odlišný," vysvětlila úřednice. Zatímco se tedy úředníci okresního úřadu a ministerstva dohadují, zda uhynul život v řece nepředvídatelně a náhle a zda budou situaci posuzovat jako havárii či nikoliv, vytéká do řeky denně další množství škodlivé spodní vody z vytěžených důlních prostor. "V řece Oslavě vzniklo dno bez života. Ryby neměly co žrát a z postižené části toku odpluly. Teoretické předpoklady, že se budou hrozivé hodnoty snižovat, se nesplnily. Jsme proti stávající situaci a žádáme čištění spodních vod. Mělo se to však stát již před lety. Jsme proti jakémukoliv znečišťování," uvedl předseda Moravského rybářského svazu Rudolf Milerski

PAVEL MACKŮ

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info