Vodní zákon do měsíce v parlamentu

Návrh nového zákona o vodách ve znění předloženém Ministerstvem zemědělství ČR (MZe) by měl ministr zemědělství Jan Fencl, ministr životního prostředí Miloš Kužvart a vicepremiér Pavel Rychetský do měsíce věcně a legislativně - technicky upravit a poté bude předložit do parlamentu. AGRIS o tom dnes informoval Jiří felčárek z tiskového oddělení MZe.

Felčárek připomněl, že návrh uvedeného zákona schválila Vláda ČR na svém jednání včera, v pondělí, 15. května

"Schválený návrh MZe vychází z osvědčeného modelu důsledného oddělení resortních působností, který je uplatňován v řadě zemí EU. Model je tedy založen na principu sdílených kompetencí, tedy spoluúčasti určených ministerstev, čímž je zabráněno autoritativnímu rozhodování jediného subjektu. Varianta sdílených kompetencí se nedotýká výkonu státní správy v prvé instanci a po zavedení krajské samosprávy, ani druhé instance.

Vykonavatelem státního dozoru bude Ústřední vodohospodářský orgán spadající pod působnost Ministerstva zemědělství. Tento orgán se bude zabývat vodohospodářskou regulací, zvláště pak povolováním vodních staveb a vodohospodářských činností, nakládáním s vodami za účelem jejich hospodářského využití, dispečerským řízením vodohospodářských soustav, zpracováním vodohospodářských bilancí apod. Pod kompetenci Ministerstva životního prostředí bude spadat ochrana vod s odpovídajícími dozorčími a inspekčními mechanismy. Ministerstvo zdravotnictví bude mít kompetenci k posuzování kvality pitné vody a Ministerstvo dopravy a spojů bude mít kompetenci ke zřizování a provozu vodních cest," uvedl Felčárek.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info