Výsledky valných hromad jednotlivých a.s. Povodí

Tiskové oddelení

MZe CR

V Praze dne 15.12.1998

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hospodárské výsledky v letošním roce, zmeny stanov spolecností Povodí, a.s. a volba nových vrcholových orgánu jednotlivých spolecností byly hlavními námety dnešních valných hromad a.s. Povodí Vltava, Labe, Odra, Ohre a Morava, které se konaly na MZe CR. Jde o akciové spolecnosti se 100 % úcastí státu a jediným akcionárem je MZe CR.

Vedení jednotlivých a.s. Povodí oznacilo za hlavní problém jejich spolecností dorešení prevodu majetku na jednotlivé akciové spolecnosti Povodí. Ministr zemedelství CR Jan Fencl prislíbil urychlené vyrešení techto problému.

Na jednotlivých valných hromadách byly schváleny zmeny stanov spolecností upresnující zpusob nakládání s nemovitým majetkem akciových spolecností Povodí se 100 % úcastí státu. Podle nich vlastnická práva k pozemkum koryt vodních toku jsou omezena. Spolecnost je nesmí zastavovat. Spolecnost je nesmí smenit nebo prodat s výjimkou konkrétních prípadu schválených podle príslušnosti valnou hromadou nebo predstavenstvem. V pusobnosti valné hromady je na návrh predstavenstva, schválení smeny a prodeje všech ostatních pozemku, staveb a budov, vcetne vodohospodárských del a staveb souvisejících s provozem vodohospodárských del, u kterých není stanovami urcena príslušnost predstavenstvu, a to formou písemného rozhodnutí.

Výsledky valných hromad jednotlivých a.s. Povodí:

1. Povodí Vltava a.s.

znovu zvolen predsedou predstavenstva a gen. reditelem Ing. Petr Budler

hospodárských výsledek - predpoklad v roce 1998: 10,8 mil. Kc

2. Povodí Labe a.s.

znovu zvolen predsedou predstavenstva a gen. reditelem Ing. Tomáš Vanek

hospodárský výsledek byl ovlivnen povodnemi na Rychnovsku, ocekává se ztráta ve výši 13 mil. Kc, škody po povodni v cervenci 1998 jsou odhadovány na 105,2 mil. Kc, z toho letos hradí 60,9 mil. Kc, velká cást byla odstranena z vlastních financních zdroju

3. Povodí Ohre a.s.

znovu zvolen pred. predstavenstva a gen. reditelem Ladislav Novák

hospodárský výsledek: predpokládaný zisk ve výši 11,28 mil. Kc

4. Povodí Odra a.s.

znovu zvolen pred. predstavenstva a gen. reditelem Jirí Šašek

hospodárský výsledek: ocekávaný zisk 66 mil. Kc

na obnovu vodních toku letos cerpali ze státního rozpoctu 347 mil. Kc

5. Povodí Morava a.s.

znovu zvolen predsedou predstavenstva a gen. reditelem Stanislav Novotný

hospodárský výsledek díky povodním - ztráta 40,6 mil. Kc

povodne zpusobily škody za zhruba 1,7 miliardy Kc, do konce roku 1998 byly provedeny práce na odstranování škod za zhruba 480 mil. Kc

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info