Využití kalů z ČOV v zemědělství, 23.4.1998, v Praze 6

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY V PRAZE - RUZYNI

KOMISE VÝŽIVY ROSTLIN CAZV

CZ BIOM - sekce výrobcu kompostu, substrátu a hnojiv

Vás srdecne zvou na odborný seminár

VYUŽITÍ KALU Z COV V ZEMEDELSTVÍ

ve ctvrtek 23. dubna 1998

v aule VÚRV Praha 6 - Ruzyne, Drnovská 507

Seminár bude zameren na možnosti využití kalu z cistíren odpadních vod v zemedelství v souvislosti se zákonem o odpadech c. 125/97 Sb., zákonem o ochrane zemedelského pudního fondu c. 334/1992 Sb. a pripravovaným zákonem o hnojivech. Na seminári budou prezentovány ruzné technologie zpracování kalu z COV.

PROGRAM

8.15 - 9.15 - Prezentace úcastníku

9.15 - 9.30 - Zahájení: Prof. Ing. Václav Vanek, CSc.

predseda Komise výživy rostlin CAZV

9.30 - 12.30 - Ing. Karel Petrášek - ÚKZÚZ Plzen

Legislativní otázky aplikace kalu z COV na zemedelskou pudu

- MUDr. Magdalena Zimová, CSc. a Ing. Ladislava Mateju

Státní zdravotní ústav Praha

Zdravotní aspekty aplikace kalu z COV v zemedelství

- Ing. Pavel Ružek, CSc. a Ing. Helena Kusá

VÚRV Praha-Ruzyne

Využití ruzne zpracovaných kalu z COV v zemedelství

- Ing. Jaroslav Vána, CSc. - VÚRV Praha-Ruzyne

Kompostování cistírenských kalu

- Ing. Helena Kusá a Ing. Pavel Ružek, CSc.

VÚRV Praha-Ruzyne

Stabilizace kalu z cistíren odpadních vod vápnem

- Ing. Štefan Omanik - TIM s.r.o.

Zkušenosti z používání stabilizovaných cistírenských kalu v zemedelství

- Doc. Ing. Jirí Balík, CSc., a Ing. Pavel Tlustoš, CSc. - CZU Praha

- Problematika rizikových prvku v cistírenských kalech

12.30 - 13.00 - Obcerstvení

13.00 - 15.00 - Prezentace firem a odborné konzultace

ORGANIZACNÍ POKYNY

Místo konání: Aula - (sektor B) - VÚRV Praha 6 - Ruzyne

Doprava: Konecná stanice metra Dejvická, trasa A - autobus c. 218, smer sídlište Dedina, výstupní stanice "Ciolkovského"

Úcastnický poplatek: 190,- Kc (150,- Kc pro cleny CZ - Biomu)

390,- Kc pro zástupce firmy s prezentací nabídky služeb a výrobku

(+ k dispozici poster 120x90 cm za 600 Kc a stolek ve vestibulu auly k obchodnímu jednání za 1200 Kc).

Závazné prihlášky a úcastnický poplatek zašlete do 17.4., poplatek je možné uhradit i pri prezentaci.

Ing. Pavel Ružek, CSc.

Ing. Jaroslav Vána, CSc.

Odborná garance Ing. Helena Kusá

a organizace: Výzkumný ústav rostlinné výroby

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyne

zmena: tel.: 02/330 221 11, fax: 02/365 228

Prihláška na seminár "Využití kalu z COV v zemedelství"

porádaný dne 23.4.1998 ve VÚRV v Praze - Ruzyni

Jméno a príjmení: ..................................................................................................................................

Organizace (firma): ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Adresa a tel. spojení (fax): .....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Potvrzujeme, že jsme uhradili úcastnický poplatek dne: .......................................................................

ve výši ................................................Kc z úctu c. ................................................................................

na úcet c. 25635061/0100, var. symbol 5114 u Komercní banky a.s., Praha 6

Podpis úcastníka .....................................................Potvrzení úctárny ..................................................

Prihlášku zašlete na adresu: Ing. Helena Kusá, VÚRV, Drnovská 507,

161 06 Praha 6 - Ruzyne (tel: 02/330 222 64)

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info