Aktuální stav na trhu se dřevem - leden 2000

Agrární noviny (Agroweb) 20.12.1999

Aktuální stav na trhu se drevem - leden 2000

Mesíc leden nebude ve vývoji cen nijak dramatický. Prakticky veškeré ceny u vetšiny sortimentu zustanou na úrovni záveru roku 1999. Odbytove bude solidne zajištena II. tr. smrk, borovice i modrín. Naprostý nedostatek pilarské kulatiny III. trídy A/B ve IV. ctvrtletí 1999 bude negativne ovlivnovat provoz v mesíci lednu na vetšine pil.

Tento nedostatek bude však záhy, bohužel však jen na prechodnou dobu, nahrazen zvýšenou dodávkou v mesíci únoru a breznu v dusledku predstihu mýtních težeb. U V. tr. jehlicnaté bude odbyt bez problému a jak smrk, tak i borovice bude žádána. Dodávky tohoto sortimentu budou moci být expedovány ihned po 1. lednu.

U listnatých sortimentu bude odbyt ve zvláštní jakosti solidní, zvýšený zájem bude o III. tr. A/B prakticky ve všech drevinách. Tento trend je zpusoben mimo jiné také proto, že nekteré dreviny, (zejména bud) byly prekvapive v záveru IV. ctvrtletí 1999 nedostatkové. V V. tríde listnaté bude možno odbytove umístit veškeré dreviny, které budou na trhu k dostání. Urcitým problémem ovšem muže být skloubení požadavku na délkové trídení s technologickými možnostmi lesních subjektu. Cenove bohužel V. tr. i nadále zustane na stejné úrovni, což zejména z pohledu nákladu na dopravu, bude tento sortiment prerazovat do paliva. U ostatních sortimentu bude pokracovat odbytove i cenová situace prosince 1999.

Doporucení:

Težit: MÚ - smrk, borovice, listnáce, PÚ - smrk, borovice, listnáce

Netežit: MÚ -, PÚ -

Predpokládané ceny: Naloženo na vagón, dovezeno z lesa po manipulaci

Druh Trída Min. ceny Max. ceny

SM II. tr. 3000 3300

SM výber 2200 2400

SM III. tr. A 1850 1980

BO III. tr. A 1550 1700

SM III. tr. B 1400 1670

BO III. tr. B 1050 1250

DB III. tr. A 1850 2150

BK III. tr. A 1600 1800

DB III. tr. B 1500 1630

BK III. tr. B 1210 1350

DB V. tr. 400 530

BK V. tr. 600 740

BR V. tr. 610 740

Mekk. List. V. tr. 490 520

Tvrd. List. V. tr. 540 590

Palivo 350 400

František Dejnožka, Hradecká lesní, a. s.

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info