Centrum lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání otevřely Lesy ČR v Brně

Moderně vybavené bezbariérové Centrum lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání vybudoval státní podnik Lesy ČR v přízemí budovy Krajského ředitelství Brno v Jezuitské ulici. V úterý 5. září se prostory na 146 metrech čtverečních otevřely školám i veřejnosti. Programy vedené lesními pedagogy podnik nabízí zdarma.

Centrum za 2,3 miliony korun bez DPH se budovalo od loňského podzimu do letošního léta. Učebna je vybavená audiovizuální technikou a dalším příslušenstvím pro výuku 25 osob. „Postupně rozšíříme expozici s tematickým zaměřením na ochranu přírody a lesnictví. Zřídili jsme pracovní prostor pro výtvarnou činnost, dílny a kreativní tvorbu. Programy zaměříme na děti předškolního věku, žáky základních škol, studenty i odbornou veřejnost, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami i seniory,“ uvedl Dalibor Šafařík, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně. Dosud docházeli lesní pedagogové za školáky. Nyní se všichni, včetně handicapovaných, kteří měli dosud omezené možnosti výuky, o lese dozvědí v centru Brna. Na Krajském ředitelství Lesů ČR Brno dnes působí 26 vyškolených lesních pedagogů, v podniku je jich celkem 260. Pořádají vycházky, besedy, přednášky, kreativní dílny, soutěže i dny s Lesy ČR – loni jich bylo v Jihomoravském kraji víc než sto pro zhruba dvanáct tisíc účastníků.

Samotné vzdělávání a výuka lesní pedagogiky jsou díky centru na vyšší úrovni. Lesní pedagogové přiblíží práci lesníků, význam lesa a lesního hospodářství včetně ochrany přírody jako historické a nedílné součásti lesního hospodaření,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Lesní pedagogika je jednou z metod lesnické a environmentální výchovy, v níž je možné předat pravdivé informace o lese a hospodaření v něm prožitkovou formou díky poutavému vyprávění a hrám. Účastníci poznávají les všemi smysly, takže si vše lépe zapamatují. Podnik Lesy ČR patří mezi české průkopníky lesní pedagogiky, veřejnost touto formou vzdělává od roku 1999.

Mgr. Eva Jouklová

Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.

Tel.: 725 257 900

E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodařen

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info