Sbírání klestí nelze rozhodně považovat za lesní pych

V rámci veřejného užívání lesů může podle zákona každý pro svoji potřebu sebrat v lese spadané větve, ale vlastníci lesů mají raději tyto sběry pod kontrolou.

Chceli si někdo sebrat v lese spadlé větve nebo klestí třeba na zatápění v krbu, neměl by v tom být větší problém.

"Zákon deklaruje takzvané veřejné užívání lesů. To znamená, že každý může na vlastní nebezpečí vstoupit do lesa, kde má právo sbírat lesní plody pro vlastní potřebu nebo spadané klestí," uvedl ing. Jaroslav Junek, vedoucí státního podniku Lesy ČR v České Lípě.

Za klestí lze podle výkladu zákona považovat dřevo do průměru sedmi centimetrů. Silnější části jsou už technickou surovinou. Je ale možné, že vlastník lesa si sběr spadaných větví nepřeje. Podle lesáků je na něm, aby si pak les ohlídal.

"Rádi vyhovíme zájemcům o dřevo, ale po dohodě. I když chce jen málo dřeva, je lépe, když se s námi předem spojí," uvedl J. Junek. Podle jeho slov mají i dost stojících stromků na prořez, ze kterého lze rovněž získat palivové dřevo. Na sběr spadaných větví mají svůj pohled i odborníci.

"Pokud jde o porost, který roste ve svém přirozeném prostředí, tak zastáváme názor, že je lépe nechat větve ležet. To znamená v našem regionu v případě listnatých nebo smíšených lesů," uvedl Martin Košner ze Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří. Při sběru spadaného dřeva také může podle jeho slov dojít ke škodám poškozením podzemních částí v hrabance.

"Tím, že táhnou kusy kmenů po zemi, mohou svrchní vrstvu skutečně poškodit. Na druhou stranu, jeli vrstva hrabanky dostatečně silná, tak se i provzdušní," sdělil dále Martin Košner.

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info